Etűdök - 1. ADÉL

hori képe

- Jó reggelt! - mondja, s finoman megérinti a vállam.

Megfordulok. Tulajdonképp ébren voltam már, mert a városra nehezedő reggeli csendben a dóm harangjának távoli kondulásai elértek hozzám, mély regiszterei felébresztettek. De jólesett még egy kicsit a paplan alatt heverészni.

- Jó reggelt! - válaszolom.

- Készítettem reggelit.

- Ilyen korán keltél!?

- Szokásom, ha nálad vagyok. Hisz tudod. - Kezében tálca, rajta mindenféle jóval, amit szeretek. Leteszi mellém, majd a zenei CD-k között keresgél. Kisebb tétovázás után - látom, összehúzza a száját – Hélène Grimaud Mozart Zongora Koncertjei mellett dönt, behelyezi a lejátszóba.

- Sokak véleménye szerint az Adagiót a kortársak közül senki nem játszotta még szebben.

Többször hallgattam már, azt hiszem, igaza lehet. Ösztönösen keresi szemem Capote remek könyvét a polcon, Mozart és a kaméleonok, valamikor újra kellene olvasnom - ígérem meg ismét magamnak.

Örömmel tölt el, hogy olyan nő ébred fel mellettem vasárnap reggel, akinek nem az jut elsőre eszébe, mi lesz az ebéd, vagy beindítsa-e a mosógépet, vagy sem. Hanem mondjuk az, hogy melyik klasszikust hallgassuk. Az első eset kétség kívül praktikus észjárásra vall, a napi önépítés eszköze lehet ez is, és tudom, élethelyzet kérdése is, de számomra mégis kiábrándító, mert a hasznosságot a szép elé helyezi.

A vasárnap reggelt nem lenne szabad a kötelességekkel megölni. Minden reggel egy meditatív, az éjszaka során széthullott énünk újraépítésének időszaka, felkészülés a napra; de a vasárnap reggel különösen ilyen. Ehhez jó zene illik, pirítós kenyér illata, meg a teáscsésze csilingelése, ahogy kevergetjük a gőzölgő italt. Vagy, ha valakinek úgy tetszik: a kávé kesernyés íze és a cigaretta filozofikusan tekergőző füstje. A vasárnap reggel esztétikáját nem törhetik meg olyan zajok, mint például a mosógép dohogása, a mosogatás csörömpölése.

Adél mindezt jól tudja. De ezen kívül is sok közös van bennünk. Például, hogy mindketten rajongunk a balettért. Hasonló a zenei ízlésünk is. De ami szokatlan lehet, hogy számunkra minden napszaknak, évszaknak, sőt időjárásnak megvan a zenéje. Példaként: ha odakint finoman szállingózik a hó, akkor Händel valamelyik fúvósokra írt műve (ámbár még nem volt közös telünk, ebben mégis megegyeztünk); ha csepereg az eső, Mozart klarinétkoncertje (az Adagio különösen illik); ha városnézős-templomnézős kedvünk van, és ilyen programot szervezünk aznapra, Bachtól a Prelúdium és fúga c-mollban BWV 546 egy lehetséges választás; a lusta, bódult nyári délutánokat, amikor szótlanul, álmodozásba merülve fekszünk az ágyon, és épp nem a kedvenc verseinket olvassuk fel egymásnak, Brahms intermezzói fűszerezik számunkra, Glenn Gould előadásában; esténként, az aranysárga brandy vagy jó pohár vörösbor mellé Elina Garanča Aria cantilenája vagy Crebassa Secrets CD-je remek döntés - ez utóbbit nemrég vette nekem, de nem túlzok, ha a maga kedvéért is, mivel szereti az úgynevezett francia dalokat -, mert azt sugallják nekünk, hogy a világ tele van különös és gyönyörűséges titkokkal, és ha odafigyelünk, ezek a mi életünkben is fellelhetők; de most, hogy lassan elér hozzánk az ősz, Bach hegedűversenyei vagy Chopin noktürnjei fogják leginkább kifejezni számunkra az évszak hangulatát, az elmúlást, amíg száguldó szelekkel el nem jön a tél.

Talán mindez túlzásnak tűnik, nem vitatom, de ezek a kis szertartások, szokások és a lakás régi időkbe nyúló világa a tetemes könyvgyűjteménnyel valahogy összhangban vannak.

Egyszer, amikor Wagner és Nietzsche vetélkedésén vitatkoztunk - nem is vitatkoztunk, inkább ahogy levezettük Nietzsche bukását - teljesen fellelkesített minket, mennyire hasonlóan látjuk és  értékeljük barátságuk megromlásának körülményeit. És az a néhány pohár brandy, ami elfogyott közben, csak fokozta az intellektuális kaland (én annak éltem meg) hangulatát. A remek estéink egyike volt.

- Wagner végtelen zenéje nem véletlenül a műfaj egyik csúcsa - jegyezte meg végül.

Hason mellém fekszik az ágyra, de nem sok helyet hagytam, lábai lenyúlnak. Újból megállapítom, és ennek örülök: nem gyötörték meg a körömcipők. A redőny rácsszerűen leengedve, a falra csíkokat fest a lassan melegedő, szeptemberi nap fénye, felerősítve ezzel a szobának nevezett tér szimbolikus és transzcendens jellegét. Egyik karjával megtámasztva fejét, felém fordul.

- Akkor, hogyan tovább? - kérdezi. És a kíváncsiság kiül az arcára.

- Reggeli után felöltözünk, aztán sétálunk a belvárosban, valahol megiszunk valamit, és majd valahol meghívlak ebédre - vázolom fel röviden a nap első felét.

Kicsit gondolkodik a válaszomon, de látom arcán az elégedettséget. És ezt helyeslésnek veszem.

Hogy hol ismertem meg Adélt? Egy szálloda unalmas halljában ahova csak távolról tör be a külvilág zaja. Ilyen helyeken mintha kizökkenne az ember a valóságból. De talán pont ez a cél: nyugalmat, biztonságot teremteni. Az ott dolgozó barátomat várva a bőrfotelben olvasgattam a kirakott prospektusokat, melyek a szállodát dicsérték, előnyeit sorolták. A várakozásban bágyadtság vett erőt rajtam, már nem is tudtam, mióta ülök ott, talán húsz perce, vagy harminc. Ekkor lépett be Adél. Ahogy megjelent, körüllebegte valami felsőbbrendű elegancia. (Ez volt az első benyomásom róla.) Léptei kopogtak a márványlapokon, megtörték az unalmas csendet. Hosszú, lenge ruhája a bokájáig ért, úszott utána, ahogy határozottan elhaladt előttem. Néhány szót váltott a recepcióssal, majd a velem szemben lévő bőrkanapén helyezkedett el. (Ennek a nőnek engedelmeskednek a férfiak - és ez volt a második benyomásom róla.) Szóba elegyedtünk. Egy régi évfolyamtársa elé jött, aki a városban, ebben a hotelben szállt meg. Ahogy ott ült, fejét kissé hátravetve, két karját oldalt pihentetve a kanapé támláján, lábát keresztbe téve elővillant a karcsú körömcipő, szavaiban, érzéki hangjában titkos melegséget éreztem. Az évek során, a sok női futó mosoly után Adél egyértelműen más volt.

Három hónap, két hét. Ennyi ideje ismerem. De akkor, ott, annak a hotelnek a halljában, vajon én választottam ki őt, vagy ő választott ki engem? Már többször feltettem magamnak ezt a kérdést. Sokszor úgy érzem, valóban örül nekem, ragaszkodik, máskor meg félreérthetetlen távolságot érzek, mintha bevehetetlen, titkos életet tartana fenn a maga számára, ahova nekem sem enged betekintést. És a kételyeim ilyenkor befurakodnak öleléseinkbe. Azzal nyugtatom magam, hogy a túl magabiztos ember halott, akármilyen hosszú ideig él is; az élet spontaneitásából semmit sem ért, mert a lehetőségek, a választások éltetik az embert. De mégis, néha úgy gondolom, hogy mindennek így kell történnie, minden előre elrendeltetett. Mintha egy színdarab szereplői lennénk, a helyszín adott: a lakásom, az ő lakása, és közte a város, amelyben élünk, ahol levegőt veszünk, amely táplál és elvesz; az ismeretlen szerző valahol már rég megírta a történetünket.

Reggeli közben együtt hallgatjuk a zenét, az Adagio végét még megvárja, majd zuhanyozni indul. (Adél reggeli varázs-zuhanynak hívja.) Közben kicserélem a CD-t, s amíg készülődünk Rameau operáiból készült válogatás szól. Kicsit feljebb állítom a hangerőt. A gáláns indiák egyik számát Adél együtt énekli a szopránnal fürdés közben:

"Forêts paisibles,
Jamais un vain désir ne trouble ici nos coeurs..."


Aztán előkerül törölközőbe csavart testtel. A zene remek ütemet szolgáltat a készülődéshez. Meztelen talpak puha tánca a parkettán; mellek ringatózása a mozdulatok ütemére. Milyen szép! - gondolom. Negyven felett jár. Valójában nem tudom, hány éves, nem árulta el:

- Változtat valamin, ha megmondom? - kérdezte.

Tényleg nem. Ennyiben is maradtunk. És az én éveim száma is érdektelen maradt.

Felhúzza a redőnyt, kitárja az ablakot, felkínálja a lakást a reggeli Napnak, kis idő múlva érezni a reggel friss leheletét; dagadozik a függöny, aztán leapad, mintha ezen keresztül lélegezne a szoba.

Aztán felveszi a ruháit. Bárki bármit is mond, ha jól megfigyeljük, sokat elárul, ahogy egy nő öltözködik: a sorrend, a mozdulatok, a tempó. Ennek koreográfiája van, minden nőnél más és más. A fotelben ülök. Nézem a meztelenségtől az utcai megjelenésig tartó átváltozást. Még sokáig élnek majd ezek a pillanatok bennem.

Egyszer csak megáll, felém fordul, észreveszi, hogy nézem. Enyhe mosoly az arcán, de ez a mosoly, mintha fájdalmat tükrözne. Szemének íve, és ahogy leheletnyire leereszti szemhéját, a nézését mindez valahogy hipnotikussá teszi. Megborzongok. Mert amennyire ismerem, ugyanannyira kiismerhetetlen. S ezzel csapdába ejt. Ebben a pillanatban nem tudom, mi járhat a fejében, pedig egy órája még reggelit kaptam az ágyba. Soha nem bízhatom el magam!

Számtalan kérdés merül fel bennem. Vajon egyéniségének kulcsa hol keresendő? Mit csinál, mire gondol, amikor nincs velem? Milyen mértékben lelhetők fel benne az elmúlt szerelmek motívumai? És mennyiben lehetek számára más, mint a többi?

Képzelgéseket szövök köré, és el akarom hitetni magammal. Úgy érzem, Adél a saját maga által kijelölt úton halad, de mintha valami húzná előre. Ha kérdeznék, hogy ezt miért érzem vele kapcsolatban, egyelőre nem tudnám megmondani. Talán ezért van olyan hatással rám az arcán néha-néha megjelenő különös mosoly és nézés.

Goethe egyszer azt mondta, harminc felett az ember felelős az arcáért. Azt hiszem, ez nagyon találó. Ugyanis vannak jó arcok és vannak rosszak. A jó arc nyitott a fürkésző pillantásokra, a rossz pedig bezárkózik, mivel nagy valószínűséggel gyanús lélekre vall. Adél arca jó. A probléma bennem van, mert nem tudok egyértelműen olvasni róla. Legalábbis az olyan helyzetekben, amikor így néz rám. A jó arcú ember szabad, mivel maga döntött arról, hogy jó arca lesz. És ez a szabadság, autonómia nagyon sugárzik Adélból.

Eszembe jut egy jelenet: nála vagyunk, esik az eső, mintha apró gyermekujjak vernék kívülről az ablakot. Garbó pulóvert visel, úgy látom, fázik, arra gondolok, talán elkapott valamit. Aggódom, nehogy megbetegedjen. Jacqueline Du Pré csellójátékát hallgatjuk. Már egy ideje nem szól semmit (talán megfeledkezett rólam?), de Brahms mélabús dallama helyettünk is beszél. Mégis nehezen viselem a szótlanságot, de hogy elviselhetőbbé tegyem számomra, próbálom elfoglalni magam. Mellettem Francis Ponge könyve, A dolgok oldalán. Kinyitom a bejelölt helyen: a vízről szóló írás olvasható. Egyszer eredetiben is felolvasta nekem. Szeretem Ponge szinte a végtelenségig redukált prózáját.

De most nem tudok elidőzni ezen, végre megszólal:

- Esik. Már harmadik napja. Annyira nem szeretem én ezt. Ez nem nyár!

Biztos vagyok abban, hogy rossz kedvéért valójában nem az eső a felelős, de ebben a pillanatban olyan esendőnek, törékenynek látszik, hogy nem faggatom. Majd felém fordul, arcán kiábrándult mosoly (legalábbis én annak érzem). És ekkor ugyanaz a nézés!

Odamegyek hozzá, szép lassan leengedem a feltűzött haját, kétoldalt eligazítom, hogy szépen essen. Átadja magát az ujjaim játékának, és ahogy hozzáérek a fülcimpákhoz. Lecsukott szemhéját óvatosan megcsókolom. A vékony hártya alatt megriad a szemgolyó. Hallom a gyorsuló lélegzetét. Ekkor már nyoma sincs a depressziós hangulatnak, az adagio hirtelen átvált allegróba, és már szerelmeskedünk is. Teljesen átengedi teste irányítását, könnyedén forgatom. Karok lendülnek, láb fonódik lábra, forgás, barna tincsek repülnek a lámpafényben, a széles ágy felfedezése, a gerinc feszülő íve, majd a szép fej hátrahanyatlik. Mint egy modern balett. Hirtelen megmerevedik, mint amikor elakad a film vetítés közben, s így szól:

- Ne mozogj! - Kérdőn tekintek vissza. - Ne mozogj!

Az oldalán, felém fordulva mellettem fekszik. Nézem a kezét, a kéz élét, ahogy az apró ráncok keletkeznek a mozdulatok során, és ahogy behajlanak az ápolt ujjak. Valamilyen vonós hangszer húrjain tudom elképzelni, de most az én testemen játszanak. Azon kapom magam, hogy elcsodálkozom az Emberen. Nem először fordul elő velem, de ilyen helyzetekben nem tudok nem odafigyelni a részletekre: a hajlatokra, a bőrre, a mellekre, az emelkedő-süllyedő köldökre, a két csípőcsont kiemelkedésére, a formás szőrzetre, a lábak ívére; és eszembe jut, hogy milyen bonyolult, komplex az emberi szervezet és az a személyiség, akit magába zár, aki a mozdulatok,  érintések ilyen összehangolt finomságára képes.

Elnyom minket az álom. Amikor felébredek, nem fekszik mellettem, az ablak előtt áll, félhomályban, nézi, hogyan jelennek meg az első fények a régi városrész háztetői felett. Nem szólok semmit. Csak az első reggeli madarak törik meg kitartóan a csendet. A párnán még mindig érzem Adél illatát. Egy kis ideig nézem alakját, komoly, kifelé figyelő arcát, de lassan, mintha örvény húzna le, megint elnyom az álom...

Ekkor megszűnik a zene. Már becsukhatta az ablakot, mert a lakást átjáró légáramlat alább hagyott, a függönyök sem járnak előre-hátra. Félig leengedi a redőnyt, ezzel megfelezi a fényt, a szoba visszanyeri sejtelmességét.

- Indulhatunk! - mondja, s finoman megérinti a vállam.

 

--------------------------------

Horváth Géza

Pécs, 2018. január 28.

 
hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12
Köszi, zsuska, hogy olvastad! Mosoly Folytatás van, de az már egy másik történet. Végül is, etűdök...

- hori -

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12
Köszi, Zoli! Mindig hozom, ha van mit. Mosoly Üdv.!

- hori -

prayer képe
prayer
Offline
Csatlakozott: 2008/06/30

Kedves Géza!

Nagyon örülök neked!
Már annyira ki voltam éhezve az igaz irodalomra, arra a csodára, amit anyanyelvnek hívunk.
Történetedbe feledkezve a zenék egy részét is meghallgattam, hogy jobban belém ivódjanak a szavak, gesztusok, illatok és a fény.
Köszönöm a nívót, amit képviselsz, és hogy megosztottad velünk.
Nagyon tetszett.

prayer

zsuska
Offline
Csatlakozott: 2010/09/12

Kedves Géza!

Örültem Adélnek és az írásod hangvételének.
A zenéket lassanként sorra veszem már.

Várom a folytatást!

Barátsággal: 

 

zsuska

Nem minden szó mondható ki. Az egyik magunk miatt, a másik kíméletből... s ha mégis megteszem?

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Milyen kellemes meglepetés, hogy írásaiddal újra a stílus, az intelligencia és a számomra oly kedves "valódi" irodalom jelenik meg ismét a honlapon Géza :)  Adél története magával ragadó, szemre-szívre való olvasmány volt, és Mozarttal kapcsolatosan is igazad van https://www.youtube.com/watch?v=j8e0fBlvEMQ, gyönyörű interpretáció! 

 

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12
Mozart azért még mindig... Egyébként tényleg erre a felvételre gondoltam. Mosoly Megtaláltad. Köszi a véleményt!

- hori -

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Igen... én is komolyzene rajongó vagyok Mosoly De mivel legtöbbször a dallamra emlékszem csak, megkerestem. Emlékeztem rá, hogy nagyon szerettem és az estém további részét ebben a csodás világban töltöttem...

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12

Mosoly Akkor ez biztos tetszeni fog (ha jó a link):

ttps://www.youtube.com/watch?v=SUaMJ_xGK9o

- hori -

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Ohh, Le Parc Mosoly Nagyon köszönöm Géza! Jó volt a link, csodás mint a muzsika, mint a balett. Nagyon tetszett Mosoly

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

Legújabb irodalmak

Típus Címsorrend változtatása Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólás
Irodalom A liget..... Csendfélhagnjai 1 2012/05/08 - 20:49 2012/05/13 - 18:51
Irodalom ma megint se 8 2008/11/25 - 11:21 2008/11/27 - 00:26
Irodalom Nyolc nap Mo Mo 2 2009/05/15 - 07:04 2009/05/16 - 04:50
Irodalom Álomkeringő Eti49 5 2010/04/18 - 23:55 2010/04/19 - 21:08
Irodalom Csak a szél.,, Eti49 4 2010/04/27 - 21:28 2010/04/29 - 08:52
Irodalom Fájó érzés Eti49 3 2010/05/14 - 15:00 2010/05/17 - 22:28
Irodalom HUMANISTA, ADD A VÉRED ! Katona Béla György 1 2012/09/02 - 00:22 2012/09/02 - 13:55
Irodalom Szerénység,,, Eti49 5 2010/05/05 - 22:02 2010/05/06 - 22:49
Irodalom VÁGY.. Eti49 9 2011/04/21 - 18:08 2011/04/24 - 22:50
Irodalom GYŰRÖTT PÁRNA.... Eti49 9 2011/04/25 - 22:12 2011/04/27 - 13:38
Irodalom Vártam rád szhemi 10 2013/03/28 - 19:57 2013/04/22 - 13:49
Irodalom Kedvencem az Ősz Eti49 11 2010/05/11 - 22:19 2010/05/14 - 23:33
Irodalom Gyász Ozirisz 2 2012/05/20 - 09:00 2012/05/23 - 16:59
Irodalom A nő csak azért Attila József 12 2010/11/16 - 12:35 2010/11/18 - 10:08
Irodalom Diploma osztás a temetőben Nagy Vendel 2 2017/06/19 - 17:02 2017/07/13 - 10:04

Legújabb hangzóanyagok

Típus Címsorrend változtatása Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólás
Audió Áprily Lajos: Biztató vers magányosságtól irtózó léleknek Judit 2 2014/11/30 - 23:35 2014/12/01 - 18:38
Audió Barnabyy Nyár Judit 2013/05/27 - 21:28 2013/05/27 - 21:28
Audió Barnabyy: Ha jössz hozzám... Judit 4 2014/07/11 - 21:16 2014/07/15 - 20:16
Audió D. Nagy László - Köszöntsd a fényt D. Nagy László 7 2012/01/29 - 21:27 2012/02/05 - 21:40
Audió Domokos Edit Ámor nyila nem talált Judit 4 2011/08/07 - 01:33 2011/08/10 - 21:52

Legújabb fórumtémák

Típus Címsorrend változtatása Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólás
Fórumtéma Vers és prózaverseny 2013.04.23 - 2013.04.28. Tiszai P. Imre 1 2013/04/24 - 00:01 2013/04/26 - 12:29
Fórumtéma 1 hét = 1 történet / A tavasz dala anyatka 21 2010/11/20 - 19:48 2012/06/04 - 23:20
Fórumtéma I. CINKE Adventi irodalmi túra (némi forralt borral) anyatka 2 2012/12/05 - 11:01 2012/12/08 - 22:50
Fórumtéma "Nyitott kapuk" pályázat, versmegmérettetés prayer 28 2013/05/18 - 07:58 2013/07/03 - 16:18
Fórumtéma "verselvtársak" zsuska 14 2012/12/01 - 22:21 2012/12/02 - 21:14
Fórumtéma ...ahogy nem szabad... Taygeta 8 2010/12/09 - 23:32 2011/01/08 - 17:34
Fórumtéma 1% Adó felajánlás prayer 14 2011/02/02 - 13:39 2013/03/23 - 00:14
Fórumtéma 2009 Antológia DVD melléklet femis 32 2009/09/18 - 07:48 2009/11/24 - 13:20
Fórumtéma 2009 Radnóti év femis 22 2009/01/24 - 10:12 2009/02/27 - 14:42
Fórumtéma 2016 évi rendezvények capek 17 2016/01/14 - 11:27 2016/08/07 - 16:47

Legújabb rendezvények

Típus Címsorrend változtatása Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólás
Rendezvény "A szeretet útján" Adventi műsor prayer 2013/12/09 - 08:04 2013/12/09 - 08:04
Rendezvény "Állati vidám versek" Kuncz László előadásában capek 2016/01/29 - 17:00 2016/01/16 - 13:18
Rendezvény "Egy sufni festő portékái" Deák Anikó kiállítása capek 2015/09/17 - 11:49 2015/09/17 - 11:49
Rendezvény "Filléres emlékeink" Kiállítás megnyitó 2012. November 8. prayer 2012/11/01 - 20:52 2012/11/01 - 20:52
Rendezvény "Hol a boldogság mostanában" - CINKE est prayer 2012/02/27 - 22:44 2012/02/27 - 22:44