Koroda Pál: Viszontlátás / Wiedersehen

toni képe

 

Viszontlátás

 

Virasztok szürke őszi éjszakán,

Tüzes láz éget, dermeszt a magány.

Bágyadt vagyok, de mégsem alhatom,

Nem néz be hozzám a nyílt ablakon

Szép csillagoknak biztató sugara,

Reám tolul az éjnek minden árnya.

Fölélednek rég csöndesült keservek,

Gonosz sejtések sokasága lep meg.

Sóhajtok : Oh, hát nincsen senki sem,

A ki csitítná zaklatott szivem?

 

Habár csak halkan ejtem e panaszt,

Anyám, érzem, te meghallottad azt!

A messzeségen győz a szeretet,

Mely a lelkemhez fűzi lelkedet.

E percztől nincsen köztünk semmi gát:

Előttem áll a csöndes ősi ház,

Én látom, ámbár hunyva a szemem.

Almodból mint riadsz fel hirtelen,

Világot gyújtasz, elhagyod az árnyat,

Jársz nyughatatlan, űz aggódó bánat.

Most érsz a tágas üvegfolyosóra,

Kitárod ajtaját. A kert rád szórja

A még nyíló rózsáknak illatát,

Ocsúdó lelked a távolba lát,

Az, a mire néz, feltárul előtte,

Szárnyalhat múltba, szárnyalhat jövőbe . .

Az én lelkem hiven hozzásimul,

Kiséri mindenütt, válhatlanúl.

Egy érzésünk és egy gondolatunk,

Egymással most mi ketten így vagyunk.

 

Aggódó lelked itt van már velem,

Ki fekszem lázban égve, mereven.

Már láttál engem így, sok év előtt.

Még gyermek voltam. Nem volt pihenőd,

Míg virrasztál a zöldzsinóros ágynál,

Leheletemre is féltőn vigyáztál.

A hányszor csak megnyílt égő szemem

Rajtad nyugodott meg tekintetem!

Lázam csitult és visszatért erőm,

Míg átkaroltál engem szeretőn,

Nyakadról a piros korallokat

Leoldtam én s te meséltél sokat

Nagy tengerekről, hullámok tornyáról,

Mélységbe rejtett tündérpalotáról.

 

Tündérmesék csodaerejű hőse,

Mikor már minden ellenét legyőzte,

Oly boldog nem volt, milyen voltam én

Veled a gyermekévek idején.

Vígan, szilajon száguldottam át

A kertet, erdőt, a tágas határt.

Úgy érezem: a nap nekem ragyog,

Nekem csicsergnek a madárdalok,

Számomra termi gyümölcsét az ág,

Számomra nyílik mindenütt virág,

És mert örömtől áradott szivem,

Óhajtottam : más is boldog legyen,

A boldogságból szeretet fakad . . .

Jó voltam akkor, vidám és szabad.

 

Megedzett szívvel, bízva önmagamba

Kezdettem én a kemény életharezba.

Érzém: gyűlölet, irigység, harag

Czélomtól el nem tántorítanak,

Hisz éber gond és forró szeretet

Kiséri híven minden léptemet.

Lelkem nagy czélra tört, magasba vágyott,

Az igazságért érzett szomjúságot.

Nem is rettegtem föllebbenteni

A fátyolt, mely komor arczát fedi,

Szemem fürkészve hosszan rászegeztem,

Látása edzett, én merészebb lettem !

Nehéz küzdelmek izzó forróságát,

Veszélyek izgalmát, a munka lázát

Az alkotásnak kéjes mámorát

Sokat szenvedtem és ujjongtam át!

 

A mit elértem, mindig keveseltem,

De mégis mindig bíztam a sikerben.

Sem a gőgnek, mely bitorol hatalmat,

Sem a tömegnek, a durvának, vaknak

Rám rótt adóját én meg nem fizettem:

Nem alázkodtam és nem hízelegtem.

Nem alkudtam, de szembeszálltam vélük

És elviseltem, a mit rám szórt mérgük:

Balsorsba gúnyjuk és gyalázkodásuk:

A szerencsében álnok símulásuk.

Bárhogy gyötörtek gondok és bajok :

El nem hihettem, hogy szegény vagyok.

Bárhogy sajogtak szivem sebei,

Mindegyiküket tudtam rejteni

Mindenki elől, egyedül csupán

Előled sohse, édes jó anyám !

Te mindig tudtad, hogy mi fáj nekem:

S miképen enyhíts szenvedésemen.

 

Nem titkolom, mit nem titkolhatok:

Oh, jó anyám, most nagy beteg vagyok,

Mert nemcsak testem, lelkem is alélt,

A csüggedés először most kisért.

Az a jövendő, mely még vár reám,

Megéri-e, hogy érte áldozám

Mindig a jelent, mely sokkal kinált,

Csak azzal nem, mit a szivem kivánt.

Ki téged is, úgy a mint magamat

Reménynyel, hittel áltatgattalak,

Megadhatom-e én még egykoron

Mindazt, a mivel néked tartozom ?

Szemedben látok-e még könny helyett

Ragyogni győzedelmes örömet ?

 

Egyet érezve lelkünk révedez . . .

De ím, a toronyóra üt: siess !

Készülsz az útra . . . a kocsi elindul,

Ép most robog ki a mi kis falunkbul.

Elhagyja a hidat, a hegynek alját,

Zihálva vár a hajnali vonat rád.

Majd úgy zakatol, míg veled reptűl,

Mint szívem, mely les türelmetlenül.

 

Napfény köszönt be szobám ablakán,

Az ajtó nyílik: Te vagy, jó anyám!

Oh, ez nem álom . . . S nem volt az sem álom,

Hogy hozzád eljutott az én sováron

Esengő lelkem hívó sóhaja!

S a messzeségnek választó fala

Akkor leomlott köztünk hirtelen,

Én véled voltam és te énvelem.

Áldott kezed már homlokomon érzem,

Te támasztod fel szunnyadó reményem,

Te gyógyítasz meg most is engemet,

Oh, te adsz nékem újra életet!

 

Koróda Pál: 1858 – 1933

 

Wiedersehen

 

Ich wache in einer grauen Herbstnacht,

das Fieber brennt, die Einsamkeit erstarrt.

Bin müde, aber ich kann nicht schlafen

durch das Fenster können an mich nicht strahlen,

die ermutigenden Glänze der Sterne,

nur die Nachtschatten strömen von der Ferne.

Wecken das lang verstummte Bitterkeit auf

Vielzahl von böser Vorahnungen werden laut.

Seufzer: Oh, es gibt ja hier niemanden,

der mein aufgewühltes Herz zuwendet?

 

Und trotzt allem, Klage ich nur leise,

Mutter, ich fühl’, dass du hörst, was ich sage!

Die Liebe siegt immer über der Ferne,

deine Seele fühlt immer meine Seele.

Von dem Moment gibt es kein Damm zwischen uns,

vor mir sehe ich, das alte stille Haus,

wie mit geschlossen Augen, dass du tief schlaffst,

wenn du plötzlich aus deinem Schlaf erwachst,

stehst auf, machst Licht und verlässt die Schatten,

bist unruhig, ängstliche Trauer packen.

Nun erreichst, den großzügigen Glas Gang,

öffnest die Tür. Der Garten streut auf dich halt,

der Duft, dass von noch blühender Rosen,

und deine aufwachende Seele liebkosen,

was es auch anschaut, offenbart sich ihr,

ob in Vergangenheit, oder in Zukunft fliegt.

Meine Seele anschmiegt an sie treulich,

begleitet sie überall unzertrennlich.

Wir haben das gleiche Gefühl, Gedanken,

so sind wir jetzt für ewig miteinander.

 

Deine ängstliche Seele ist schon hier bei mir,

ich lege mich hin, brennend vor Fieber, stief.

Du hast mich schon vor Jahren so gesehen.

War ein Kind ’d, du hast für mich gebeten.

Während du am Bett Wache gehalten hast,

hast auf meinen Atem, ängstlich aufgepasst.

Oft haben sich meine Augen geöffnet,

und mein Gesicht war, von Fieber errötet!

Mein Fieber senkte, meine Kraft kehrte zurück,

dein liebevoller Blick hat mich entzückt,

die Rote Korallen auf deinem Hals

ich habe es gezählt ‘d ein Märchen verzählt,

von großen Meeren, von dem Turm von Wellen,

in den Tiefen verborgenen Feenmärchen.

 

Von wundersame Heldenkraft der Feenmärchen,

wie über die Bösen siegte in Wäldchen,

er war nicht so glücklich wie ich damals war.

Mit dir in dem glücklichen Kinder-Jahr.

Ich raste glücklich und ungezähmt durch

der Garten, der Wald, die weite Grenzen Lurch.

Ich fühlte, dass die Sonne nur für mich schien

dass, die Vögel zwitschern nur immer im Team,

dass, nur für mich trägt der Zweig ihre Frucht,

dass, für mich haben die Blumen ihren Duft,

und weil mein Herz vor Freude fast überlauft,

wollte, dass der andere auch glücklich lauft,

von der Liebe kommt schliesslich auch das Glück,

damals war ich brav, fröhlich und verrückt.

 

Mit hartem Herz ‘d, mit Vertrauen in mich,

begann meinem harten Lebensgeschick.

Ich fühlte dass Neid, dass Wut und dass Hass,

sie halten mich nicht von meinem Ziel ab,

wachsame Sorge ‘d heisse Liebesabschnitt,

folgt mir im Leben treu auf Schritt und Tritt.

Die Seele wagt ein Ziel, sehnt sich nach oben,

verspürte Durst, was Wahres zu proben.

Ich hatte nicht einmal Angst, und aufgedeckt

der Schleier, der ihr fahles Gesicht bedeckt,

ich hab’ ihr lange im Auge behalten,

was ich sah, hat mich verstärkt, angehalten!

Die brennende Hitze von harter Kämpfen,

die Aufregung vor Gefahren, und Krämpfen,

die Schöpfung hat einen lustvollen Rausch,

habe viel gelitten und auch grossen Plausch!

 

Was ich erreichte, hab immer unterschätzt,

doch, ich hab’ nichts für Zufall überlässt.

Auch nicht dem Stolz, der die Macht an sich reißt,

nicht für die Masse, die unhöflichen passt

an mich auferlegte Steuer nicht bezahlt:

Weder herablassend noch schmeichelnd versagt.

Hab’ nicht verhandelt, doch die Stirn geboten

‘d ertrug das Gift, das sie auf mich worfen:

Im Unglück, Verspottung und Beleidigung,

und im Glück das Perfide Anbiederung.

Egal wie von Problemen und Nöten gequält,

konnte nicht glauben, ich wurde so geschält.

Egal wie die Wunden des Herzens schmerzten

ich konnte sie alles sehr gut verstecken,

von jedermann, doch nur von mir selbst nicht,

ach, liebe Mutter, von dir sicher nicht!

Du wusstest immer, was mich verletzt hat:

‘d wie du mein Leiden, immer lindern kannst.

 

Ich verstecke nicht, was nicht verstecken kann:

Ach, meine Mutter, ich bin jetzt sehr krank,

nicht nur der Körper, die Seele ist mutlos,

zum ersten Mal fühle ich mich so leblos.

Die Zukunft, die immer noch auf mich wartet,

lohnt es oder werde nur noch getestet,

ist die Gegenwart, die mir so viel bietet,

nur das nicht, was mein Herz so sehr erbietet.

Wer auch vielmals dich, so ebenso wie mich

mit Hoffnung und Glauben, mit Lügen auswich,

kann ich es dir irgendwann zurückgeben,

alles, was ich dir schulde, in dem Leben,

sehe ich anstatt Tränen in deinen Augen,

Siegesfreude strahlen und trösten mit Gauben?

 

Unsere Seelen halluzinieren sich,

doch hör nur zu, die Turmuhr schlägt: Beeil dich!

Du machst dich auf den Weg. Der Kutsche fährt raus,

es fährt gerade aus unserem Dorf aus.

Es verlässt die Brücke und das Tal östlich,

der Morgenzug wartet keuchend auf dich.

Und er rattert laut, bis er mit dir startet,

wie mein Herz, das ungeduldig wartet.

 

Sonnenlicht begrüßt mich durch das Fenster,

die Tür öffnet sich: Mutter, bist du es!

Oh, das ist kein Traum. Und es war auch kein Traum,

dass dich erreicht hat, mein Lechzen Albtraum

der rufende Seufzer ‘d die flehende Seele!

Und die Trennwand der endlosen Weite

dann brach es plötzlich zwischen uns in sich

ich war bei dir und du warst wieder bei mir.

Spüre deine gesegnete Hand an Stirn,

du gabst meiner Hoffnung wieder ein Sinn,

du heilst mich heute wie damals immer noch

du gibst mir wieder Leben und ich lebe doch!

 

Fordította: Mucsi Antal-Tóni

Legújabb irodalmak

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Irodalom Rigó Tibor: Eltorzult holdkorong / Entstellte Mondscheibe toni 2024/07/14 - 08:41 2024/07/14 - 08:41
Irodalom Rigó Tibor: Senki sem szólt / Niemand sagte es mir toni 2024/07/12 - 08:31 2024/07/12 - 08:31
Irodalom Erdős Renée Úgy vettem / So nahm ich toni 2024/07/11 - 08:25 2024/07/11 - 08:25
Irodalom Minke Béla Tavaszi hangulat / Frühlingsstimmung toni 2024/07/10 - 07:58 2024/07/10 - 07:58
Irodalom Rainer Maria Rilke: Das ist mein Streit / Ez a harcom toni 2024/07/08 - 02:30 2024/07/08 - 02:30
Irodalom Szulik József: Egy pap, anyja sírján / Ein Priester am Grab seiner Mutter toni 2024/07/07 - 09:45 2024/07/07 - 09:45
Irodalom Babits Mihály: Erdős Renée / Erdős Renée toni 2024/07/06 - 08:17 2024/07/06 - 08:17
Irodalom Farkas Béla Erdő mélyén / Tief im Wald toni 2024/07/05 - 07:32 2024/07/05 - 07:32
Irodalom Erdős Renée Szép életem / Mein schönes Leben *** toni 2024/07/04 - 07:29 2024/07/04 - 07:29
Irodalom Szulik József Édes anyámhoz / An meine liebe Mutter toni 2024/07/03 - 09:06 2024/07/03 - 09:06
Irodalom Gustav Falke: Bitte / Fohász toni 2024/07/01 - 07:55 2024/07/01 - 07:55
Irodalom Minke Béla Megáldalak / Ich segne dich toni 2024/06/30 - 08:42 2024/06/30 - 08:42
Irodalom Rigó Tibor Az eső / Der Regen toni 2024/06/29 - 07:35 2024/06/29 - 07:35
Irodalom W. Busch: Die Rose sprach / A rózsa szólt toni 2024/06/28 - 08:31 2024/06/28 - 08:31
Irodalom Az én első sorozatom 5 A vers ABC-je = Cs toni 2024/06/27 - 16:46 2024/06/27 - 16:46

Legújabb hangzóanyagok

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Audió Tompos Lilla: Karácsony ambrusa 2019/12/23 - 21:34 2019/12/23 - 21:34
Audió Kék mezőben Góth László 2019/12/14 - 05:58 2019/12/14 - 05:58
Audió Szabó Melinda: Októberi látomás ambrusa 2019/10/12 - 19:26 2019/10/12 - 19:26
Audió Kelvin: Angyalka ambrusa 2019/01/15 - 22:18 2019/01/15 - 22:18
Audió Visszatekintő: Karácsony Pécsett 1918-ban ambrusa 2019/01/02 - 12:54 2019/01/02 - 12:54

Legújabb fórumtémák

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Fórumtéma Megszűnt pályázat Markovics Anita 2019/12/31 - 13:41 2019/12/31 - 13:41
Fórumtéma Klapek Gabriella hímezve festő, énekes, zeneszerző prayer 2 2016/11/28 - 12:48 2018/03/31 - 00:43
Fórumtéma 2017. AKÍK Művészeti Pályázat prayer 2016/12/28 - 19:03 2016/12/28 - 19:03
Fórumtéma 2016 évi rendezvények capek 17 2016/01/14 - 11:27 2016/08/07 - 16:47
Fórumtéma CINKEfészek Antológia 6. Szt. Mártonnak ajánlva prayer 14 2016/04/17 - 18:06 2016/07/17 - 12:32
Fórumtéma CINKE klub Gyöngyivel prayer 20 2015/04/17 - 21:42 2016/07/09 - 14:15
Fórumtéma Cinke színdarab Emeraude 1 2016/04/25 - 09:38 2016/04/27 - 08:51
Fórumtéma Szent Márton évforduló pályázat prayer 5 2014/09/28 - 09:49 2016/03/01 - 22:47
Fórumtéma Ötletek, és a megvalósítás. prayer 164 2010/02/05 - 20:51 2016/02/02 - 14:28
Fórumtéma Aktuális pályázatok zsuska 177 2013/02/06 - 11:01 2016/01/26 - 12:16

Legújabb rendezvények

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Rendezvény Tavaszi Varázs Fesztivál capek 2019/03/29 - 11:00 2019/04/12 - 12:06
Rendezvény Húsvéti nyusziles az Origó-Házban capek 2019/04/18 - 12:00 2019/04/12 - 12:02
Rendezvény Vidám farsang capek 2019/02/28 - 16:00 2019/03/14 - 12:11
Rendezvény CINKÉK a nagyvilágban - Lélekmorzsák capek 2019/02/22 - 17:00 2019/03/14 - 11:54
Rendezvény Versek Istenről, Hazáról, Szerelemről... capek 2019/01/24 - 16:00 2019/01/16 - 21:40