Violet

Lácai Mihály képe

Az emlékektől hullámzik tavam
korbácsolja a nyár lehelete,
üti-veri kegyetlen sziklapart
apró kárászok pusztuló serege,
de nap hevétől boldog, párolog,
s ha majd indul egy szivárványszekéren
épülnek helyén magas városok
dús Nemzeti Park az emberiségnek.
Addig, mert még csak hullámzó fogoly,
eláradva gyógyító illatán
hajók köröznek szokott útjukon
nyiladozik a mélytavi virág.
Ezek tavam medrének árnyai
úszkálnak egy kis virág szirmai.

Úszkálnak egy kis virág szirmai
a szerelem széthullott bimbaja,
egyiket hallom még sóhajtani,
mint sellőknek szomorú dallama.
Mióta viszem tavam medriben! -
(nem feledteti a távoli álmot)
mint az a vándor, ki sosem pihenhet,
csak cipeli messzi a déli bábot...
s mikor majd elér a reménysövényhez
vagy összeesik ideje előtt,
egy nevet susog még leheletével
s nem mozdítja többé a drága föld.
Viszi a hullám a kis szirmokat
az egyik alatt fuldoklik szavam.

Az egyik alatt fuldoklik szavam
vérző habjától az ég elborul,
reménysugarat küld s ott alant
a tó csilláján biztos révbe jut.
Gyüjtögeti kedves kis szirmait
horgol köréjük fehér szalagot,
mi lesz, ha megint elkomorodik
s örvényt keringve újra fuldokol?
Riadt lázában megrészegedik
hullámvölgyek közt őrjöng és üvölt,
attól félve, hogy végleg eltűnik
le, a mélybe, hol senkit nem köszönt.
Szerelme lángját elveszítheti
s nem tud már mást, csak könnyet ontani.

S nem tud már mást csak könnyet ontani
remegő ajkam issza a keserűt,
testem már elkezdett vonaglani,
Bárcsak! - kívánom, de ki mégse hűl.
Céltalan sodrás, mint az a papa,
ki nejét veszítve keresi helyét,
ruházva érzi: tipeg már a gazda,
melyen még vasalt, majd megtörik az él.
Felcsilllant megint reményem sugara,
mit oly kedvesen nyújtottak nekem,
de én csak büszkén, bánatomba bújva:
nem érdekelt akkor már senki sem.
E sorsot látva halkul a dalom
vénült mélybe tűnik a hajnalom.

Vénült mélybe tűnik a hajnalom
gyöngyhalász leszek vagy szigonyhuszár,
kincsem fényét elveszni nem hagyom
vagy acélnyilak a szívemen át!
Mikor már csügged a hajótörött
nem figyeli a vitorla szelét
saját mannán vegetál, lődörög
legjobb barátja az északi szél.
Búcsút vesz tőle a fájdalmas ösztön
üdvözli őt élete vigasza
pálmával ünnepel, társa a böjtön,
tengerbe vész utolsó sóhaja.
Nem hiányzott éltem e szigete
tavaszaimnak fakult ünnepe.

Tavaszaimnak fakult ünnepe,
de míg szerelmem, reményem, hitem él,
tudom ez ünnep fénnyel lesz tele:
sosem öregszem, a tavasz zenél.
A falánk idő ím habzsolni vágy
szövetségese odafönt az Úr,
senki nem kerüli el óhaját
mindennek vége, szánandók vagyunk.
Eljön, vért ittunk azon a vacsorán,
földre borulva férgek közt leszünk,
de elkerül a második halál
s mi rajzolhatunk, mert emlékezünk.
Az én tavam, ha már száradva kong,
megcsillan egy-egy ezüsttelt korong.

Megcsillan egy-egy ezüsttelt korong
csalogatva idegen halakat,
ha mélyen is van őszintén ragyog,
és láthattam bús, megcsalt madarat.
Láttam szomorún hajlani a fűzt,
mint könnyek zápora omlik az ág,
de titkon még remél: zöld levelűn
ontja a napnak szép árnyékdalát.
Láttam egy sziklát, mely magasan ült,
érezte, van lent egy ritka darab,
vágyódás keríti, de délcegen tűr,
talán már tudja, nincs messze a nap.
Te vagy tavamnak egyetlen ékszere
e sötétlő mély ritka gyöngyszeme.

E sötétlő mély ritka gyöngyszeme
adja nekem az élet legjavát,
fénylő keservet égetve szívembe
édes fájdalom, szebb mint a halál.
Két kis csónak tavamnak felszínén
békésen lengő hullám simogat,
egyikben te ülsz, a másikban én,
számomra a világ csak gyorsvonat.
Nézd, ahogy fodroz könnyedén a szél,
mint egy festmény, mely nem tanít betűt,
szótlanul állok a kis sajka szélén
egy mosoly éke ott van mindenütt.
Vágyamat legyőzve hangzik a dalom
mosolyod éke a legszebb vigaszom.

Mosolyod éke a legszebb vigaszom:
sziklából fakadó szent tiszta forrás,
koldus vagyok, ki némán vánszorog,
mégis gazdagabb, mint minden király.
Mikor a tolvaj nem végzi be művét
s a négy fal között magába merül,
oly bánatom van és zárkám elé
Te szegődtél el börtönőrömül.
Mint elhagyott nyáj bolygok szerteszét,
bárgyún eszem a világ abrakát
én nem is tudom már, mi a különbség
mélységes mély vagy sivár pusztaság.
Mit ér a lét, ha rács az ötvözet,
a bánat álom, én veled nevetek.

A bánat álom, én veled nevetek,
az őrület bélyege legyen enyém,
úgysem értenek a morc emberek,
ki nem szerelmes, az talán nem is él.
Ősz, csatokkal díszített nénike
mélység arcán, múlása árkai,
de óceánkék a tekintete
csillogást adnak ifjú napjai.
Ezért nem félek! - a lelked ereje
ablakot nyit az idő kapuján,
az én szerelmem örök műhelye
ott él tebenned, pengeti dalát.
Énekelek hát, zengjen trubadúrom,
táncra kel Ámor a végtelen úton.

Táncra kel Ámor a végtelen úton,
majd elbújik megírni kis levelét,
két nevet rajzol hófehér papíron
s tovaküldi a fellegek kezén.
Körbezengi egy kis nimfácska árnyát
kezébe adva egy aprócska nyilat,
keressen ott lent egy kicsinyke múzsát
s vigyázzon rá, mert róla szól a dal.
Indult a nimfa zsebre tette nyilát,
boldogan ment, hisz növekszik seregük,
Ámor várta levele válaszát
onnan, hol a világ bírája ül.
Lehet, hogy olvassák hűs fellegek,
szívemnek szirma feléje lebeg.

Szívemnek szirma feléje lebeg.
Mi lesz a válasz? - balga gondolat,
mert ha ott, fönn, olvassák nevedet,
azzal érem el szépséges napomat.
Mindenik percben rejlik egy titok,
Gondoltad volna? - épp veled aludt,
ha megfejthetném, Isten én vagyok,
de mi csak foszló emberek vagyunk.
Király és koldus egymásba karol
a vándor terhét már nem cipeli
hajótörött a papával dalol
néni tolvaját magához veszi.
Fogadd vidáman Ámor küldöttét:
titok röpül a mindenség egén.

Titok röpül a mindenség egén
bánatom uszálya zátonyra futott,
fuldokló szavam semmitől se fél
megcsodálják a büszke csillagok.
A fogadalmat, ha kell leteszem,
bűneimet a férgekre hagyom
könnyeimmel locsollak kedvesem
miattad bármikor elkárhozom.
Ha már írni sem tudom nevedet,
mellyel a mindenséget hívhatom,
szívemben ébred egy mély fergeteg,
midőn táncra kelnek a jambusok.
Az évek múlnak, egy csillag kiég,
én elporladok s te örökkön élsz.

Én elporladok s te örökkön élsz,
emlékezz majd egy kis falu nevére,
akkor még miránk nevetett az ég
kicsorbult az idő tenyérnyi fellege.
Hát tagadj meg! - neked nem létezem,
sok irigy árnyék gúnnyal elterít
nem voltam én sohase senkinek
a magány éltet, rajtam ez segít.
Te súgtad meg, mi az a gyötrelem,
elhintve bennem a szív illatát,
nem kérdeztem, s te elmondtad nekem:
mért épült fel a teremtett világ.
Dallamom álma: hallgasd meg szavam,
az emlékektől hullámzik tavam.

Az emlékektől hullámzik tavam
úszkálnak egy kis virág szirmai
az egyik alatt fuldoklik szavam
s nem tud már mást, csak könnyet ontani.
Vénült mélybe tűnik a hajnalom
tavaszaimnak fakult ünnepe,
megcsillan egy-egy ezüsttelt korong
e sötétlő mély ritka gyöngyszeme.
Mosolyod éke a legszebb vigaszom
a bánat álom, én veled nevetek,
táncra kel Ámor a végtelen úton
szívemnek szirma feléje lebeg.
Titok röpül a mindenség egén:
én elporladok s te örökkön élsz.
Balatonakarattya,
1999.
Aylon képe
Aylon
Offline
Csatlakozott: 2008/07/22

Te már tudod, hogy kiért jöttél...

-élmény volt olvasni, köszönöm.

Aylon

Lácai Mihály képe
Lácai Mihály
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Örülök, ha éled a mélyt ! Mosoly

Én köszönöm!

blue képe
blue
Offline
Csatlakozott: 2008/07/14

Nagyon-nagyon szép sorok...))))

Lácai Mihály képe
Lácai Mihály
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Köszönöm Kékségem! Mosoly

csabaiandy képe
csabaiandy
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

szészépezittis Misi....Mosoly

"vannak mesék melyek sosem érnek véget bennünk és közöttünk is élnek tovább"...;)P.L

te érteni fogog ezt miért hagyom itt Kacsint

Lácai Mihály képe
Lácai Mihály
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

***Andy***

Lyza képe
Lyza
Offline
Csatlakozott: 2008/07/20

Meghatodva olvastam írásod, most telibe talált engem is minden sor,átéreztem minden betűjét!...Kitártad a szíved, és sajgó bánatom zokogva olvasta soraid! Gyönyörű, mély érzelmek és az átadott szomorúság, most gazdára talált nálam...Köszönöm, hogy olvashattam!...Lyza


Lácai Mihály képe
Lácai Mihály
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Köszönöm átélésedet, köszönöm Lyza!

prayer képe
prayer
Offline
Csatlakozott: 2008/06/30

Aztaaa! Szonettkoszorúd fantasztikusan könnyed, finom! Beleolvad szemembe, s a mesterszonetted lenyűgöz!
Gratulálok munkádhoz!
Csúúúúcs!

prayer

Lácai Mihály képe
Lácai Mihály
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Köszönöm, megtisztelő ez nekem Zoli!

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

"ki nem szerelmes, az talán nem is él." írod, s mennyire igazad van. Az én szavaim is megfulladtak, mert olyan szép szonetted, hogy nincs is rá szó, csak érzelem.

Judit

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

Lácai Mihály képe
Lácai Mihály
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Köszönöm Judit! Mosoly

zsuska
Offline
Csatlakozott: 2010/09/12

Misikém Violet-et választottam! Mindenképp Antológiába való gyönyörűség! Igazi gyöngyszemed... Mosoly

 

zsuska

Nem minden szó mondható ki. Az egyik magunk miatt, a másik kíméletből... s ha mégis megteszem?

Legújabb irodalmak

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Irodalom Jozsef Attila: Altató / Schlaflied toni 2019/08/16 - 19:48 2019/08/16 - 19:48
Irodalom Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek... / Wenn ein Kind... toni 2 2019/08/09 - 13:47 2019/08/10 - 16:54
Irodalom Könyves Tóth Kálmán: Önigazolás / Selbstbestätigung toni 2 2019/08/03 - 17:49 2019/08/10 - 16:53
Irodalom Petőfi Sándor: A világ és én / Die Welt und ich toni 2 2019/07/26 - 21:34 2019/08/10 - 16:51
Irodalom Eötvös József: A megfagyott gyermek / Das erfrorene Kind toni 2 2019/07/21 - 21:14 2019/08/10 - 16:50
Irodalom Tehetetlenségben! Elmenni 1 2019/08/08 - 12:20 2019/08/10 - 12:41
Irodalom Hamis tövismadarak Markovics Anita 2019/07/18 - 00:18 2019/07/18 - 00:18
Irodalom Arató dal (archaizáló) karnevál 2019/07/16 - 10:59 2019/07/16 - 10:59
Irodalom A kívánság – Der Wunsch toni 2019/07/13 - 19:13 2019/07/13 - 19:13
Irodalom Szorongva tamiska 1 2019/07/07 - 12:09 2019/07/08 - 22:53
Irodalom Napsugár91 hori 2019/07/06 - 19:59 2019/07/06 - 19:59
Irodalom Reviczky Gyula: Két útitárs / Zwei Weggefährten toni 2019/07/05 - 07:22 2019/07/05 - 07:22
Irodalom Gyulai Pál: Az éji látogatás / Nächtlicher Besuch toni 2019/06/29 - 17:44 2019/06/29 - 17:44
Irodalom Soós Lajos: Mit álmodol / Was träumst du toni 2019/06/22 - 09:21 2019/06/22 - 09:21
Irodalom Lakatra zárva karnevál 2019/06/18 - 10:15 2019/06/18 - 10:15

Legújabb hangzóanyagok

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Audió Kelvin: Angyalka ambrusa 2019/01/15 - 22:18 2019/01/15 - 22:18
Audió Visszatekintő: Karácsony Pécsett 1918-ban ambrusa 2019/01/02 - 12:54 2019/01/02 - 12:54
Audió Abody Rita: Biciklis és egyéb angyalok ambrusa 2018/12/31 - 11:18 2018/12/31 - 11:18
Audió Nádas Péter: Hazug, csaló ambrusa 2018/12/30 - 23:42 2018/12/30 - 23:42
Audió Tóth Kriszta: Magyar szusi ambrusa 2018/12/30 - 23:38 2018/12/30 - 23:38

Legújabb fórumtémák

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Fórumtéma Klapek Gabriella hímezve festő, énekes, zeneszerző prayer 2 2016/11/28 - 12:48 2018/03/31 - 00:43
Fórumtéma 2017. AKÍK Művészeti Pályázat prayer 2016/12/28 - 19:03 2016/12/28 - 19:03
Fórumtéma 2016 évi rendezvények capek 17 2016/01/14 - 11:27 2016/08/07 - 16:47
Fórumtéma CINKEfészek Antológia 6. Szt. Mártonnak ajánlva prayer 14 2016/04/17 - 18:06 2016/07/17 - 12:32
Fórumtéma CINKE klub Gyöngyivel prayer 20 2015/04/17 - 21:42 2016/07/09 - 14:15
Fórumtéma Cinke színdarab Emeraude 1 2016/04/25 - 09:38 2016/04/27 - 08:51
Fórumtéma Szent Márton évforduló pályázat prayer 5 2014/09/28 - 09:49 2016/03/01 - 22:47
Fórumtéma Ötletek, és a megvalósítás. prayer 164 2010/02/05 - 20:51 2016/02/02 - 14:28
Fórumtéma Aktuális pályázatok zsuska 177 2013/02/06 - 11:01 2016/01/26 - 12:16
Fórumtéma Meghívó Balázsné Gyöngyi 2016/01/07 - 18:39 2016/01/07 - 18:39

Legújabb rendezvények

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Rendezvény Tavaszi Varázs Fesztivál capek 2019/03/29 - 11:00 2019/04/12 - 12:06
Rendezvény Húsvéti nyusziles az Origó-Házban capek 2019/04/18 - 12:00 2019/04/12 - 12:02
Rendezvény Vidám farsang capek 2019/02/28 - 16:00 2019/03/14 - 12:11
Rendezvény CINKÉK a nagyvilágban - Lélekmorzsák capek 2019/02/22 - 17:00 2019/03/14 - 11:54
Rendezvény Versek Istenről, Hazáról, Szerelemről... capek 2019/01/24 - 16:00 2019/01/16 - 21:40