Meg nem született fiamnak...


prayer képe
prayer
Offline
Csatlakozott: 2008/06/30

Olvastam, hallgattam, s letaglózva megdöbbentem... Nagyot szólt!

prayer

hang (nem ellenőrzött)

prayer! Kedves Barátom!

Mindig örülök visszajelzéseidnek.
Szavaidnak, amik nem csak egy műértőről, de a Tisztességes, Emberi hozzáállásról, és a Közösség egységéért, -- a sajnos, bármilyen emberi csoportban elkerülhetetlen "klikkesedéssel"  szembeni --, összetartásért, felelősséggel megnyilatkozó Vezetőről is példaértékűen szólnak. Egyfajta "mintaadó, rámutató" magatartás ez.  Nehéz, jól tudom, de nélkülözhetetlen.

Köszönet érte! A munkám megbecsülésén, tárgyilagos értékelésén túl, ezért is!

Tudom, amolyan -- így szokták volt mondani --, "nehéz ember" vagyok. Problémás, zűrös. Más. Szokatlan. Mai világunkban, különösen: amolyan "Dínó-féle".... 
Emberi- Költői alapállásomban, olyan etikai-, erkölcsi normákat képviselek-hordozok, amik korunkban, már puszta létükben is "anakronisztikusak"  ("idejét múltak" ...........?)
Előző mondatom súlyát az adja, hogy ezt -- mint korábban is számtalan helyen és alkalommal! --, egy "művészeti közösség" oldalán mondom, teszem.
Mert az ilyen oldalakon alkotóként, vagy akár csak "műélvezőként" jelenlévők is, műveikben, de egyéb megnyilvánulásaikban is, ugyan erről, az elveszett, elsüllyedt erkölcsi-etikai "Arany-korról", illetve, e hiányzó értékekről, mint napjaink minden bajának kútfőjéről szólnak!
Mert bármilyen műfajban, bármilyen szinten alkotókként, tudják, látják, értik a világ, az ország, a közösségek végletes pusztulását. És emiatt, ezért, ez ellen, erről szólnak.

Szólnak, de többnyire nem teszik!

Ezért is mondtam itt most, azt a "mintaadó rámutató" magatartásoddal kapcsolatos köszönetet!
Mert, ha Te ezt nem tennéd, jószerivel csak azzal a 2-3 emberrel volna itt is valódi, élő, értékelő, elfogadó kapcsolatom, akik egyáltalán hajlandóak észre-, észbe venni. Illetve még velük sem, mer a mindenkori csoport is -- akarva-akaratlan --, gyakorol ilyen "mintaadó, rámutató" magatartást, amivel így "választás" elé állítja tagjait.
Ki, kivel? Ki, kihez áll? Kihez tart?
Sajnálatos, de tény. Igaz, ha le is tagadnánk, ha nem is akarnánk tudni, látni.

Hogy is lehetne szebb, jobb Világ, hogy lehetne mindőnknek megélhetőbb Országunk, Hazánk, ha egy ilyen kicsinyke, tenyérnyi "virtuális" térben sem tudunk elfogadni, értékelni, semmit sem, ami "más"?!

E fenti sorokat nem provokációként, hanem, a nyílt szókimondás szellemében, a  közös elgondolkodásra ösztökélő, segítő szándékkal írtam.

Ha így értitek: Köszönet Neked, Köszönet Mindőtöknek!

Barátsággal reménykedve

*
*
*

A magányról

ha magamban nem lakom,
ha lelkem nem otthonom,
ha úgy les rám a világ
            mint a kíváncsiság
                        a betört ablakon.

ha már a semmitől is félek,
ha nem jön szememre álom
            -- nem is vagyok, nem is élek:
                        magamat csak kitalálom!

ha szétgurul minden,
ha elomlik, amiben hittem,
-- hogy lehessen szeretnem,
            ha úgy függök itt kereszten,
                        hogy bennem nem fogódzik Isten?!

prayer képe
prayer
Offline
Csatlakozott: 2008/06/30

Szókifejtésed tartalmát magunkra ölthetjük joggal, de ha képesek vagyunk felnézni saját papírjainkból, megláthatjuk a mások lelkéhez vezető utat azzal, hogy kíváncsi figyelemmel csodáljuk világnézetét.
Mindössze ennyire volna szükség!
Csenghet, rímelhet költészetünk, ha pusztán önmagunk emeljük magosra a versek oltárán, attól még más kezében értünk nem lobog gyertya!
Mert hiszem, kongeniális az olvasó a költővel, ha már gondolataival takarózik..

Ezért mondom, Barátom, transzliteráltak vagyunk mind, ki olvassuk mások műveit, s bár ha nem is érthetünk mindent, mi magunk vagyunk a tréma neveik fölött!

Ugye mennyivel másabb így!
Innen nézve a Te magányod mások imádsága is. "Mert ami neked fáj, az nekem bánat. Ami gyász, az rajtam fekete." Örömeiden is épp így osztozol azokkal, akik egy tűz köré gyűlnek Otthont, vagy Hazát álmodni. ...De a mesélő,.. a mesélőnek mindig igaznak kell lennie!

prayer

Emeraude
Offline
Csatlakozott: 2008/07/14

Megrázó élmény a versed. Először meghallgattam, úgy még inkább az volt, és most így visszaolvasva is felrémlik minden... Ennyi fájdalmat régesrég nem láttam versben összegyűlni. Beszippantott magával, mint egy fekete lyuk. Ki tudja a végén mi van? Lehet, ott az ugyanitt, csak boldogan. Lehet, ott vár. Képzeld el. Hidd el. Csukd be tenyered, és érezni fogod kis kezét.

Ölellek!

(a vesztők fájdalmával én is)
Nita

hang (nem ellenőrzött)

Ama!

szívemnek drága (s) ága!
-- már rég ide lettél zárva!

egy (a) másba.

Köszönlek mint mindig

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Ez a vers, - mely számomra nem is vers, hanem a fájdalom írott, - illetve Hang-zó - megnyilvánulása - egyszerűen letaglózott. A szenvedés, mit érzel, mint a feltámadott tengerár, magával ragadott. Azt hittem, a hangos szavalat után nem fog így hatni rám, ily erővel, de a gyötrelem alattomosan ismét szívembe kúszott és helyet szerzett magának.

Ennyi elemi erejű kín egyetlen versben! Gartulálni a műhöz tudok, de bánatban csak osztozni lehet, ha engeded. Gondolj meg nem született fiadra, ápold emlékét, s akkor, sosem veszíted el, örökre Veled marad Mosoly)))

Még egy hozzászólást, ha megengedsz..... Prayernek igaza van abban, verseid mindannyian érezzük, ha más vehemenciával is tesszük azt. A fájdalom, a kín, mindenkit ledönt....A magány is mindannyiunknak egyformán megtalálható, ha másként is vagyunk képesek megfogalmazni azt. Csupán véletlen és egyben szerencse számomra, - az olvasó számára -  ha azt érzem, engem is megírtál, segítettél abban, hogy szavakba öntöd megfogalmazhatatlan érzeteim, mert pont úgy érzem, ahogy Te oly kitűnően megírtad:

"ha már a semmitől is félek,
    ha nem jön szememre álom
            -- nem is vagyok, nem is élek:
                        magamat csak kitalálom!"

 

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

hang (nem ellenőrzött)

Judit Kedves!

Sajnálom! Csak nézem itt a soraidat és nem tudok mit szólni?!
Bánt, hogy szép szelíd lelkedbe marjúlt ez a fájdalom. Tömény, tudom. (Ezt a felvételt nem is tudtam józanúl megcsinálni.)

Tudod, említettem Neked már, súlyos betegségekkel (kicsit mozgássérült is, amolyan 1 bottal bicegő lettem, hogy lift nélkül ugrottam le cigiért ...) totális nincstelenül, egy szoc. otthonban vagyok, már 10 éve, elevenen eltemetve, egy skizofrénnel összezárva 15 négyzetméterre, állandó harcban az "Intézménnyel" amely egy egyszerű emberhús-üzemmé, vegytiszta űzletté degradálta az eredeti szociális tartalmat, elkeseredve, szorongva félve, hogy már ki lépni sem merek a világba, mert egyre gyakrabban, már-már rendszeresen sodródom konfliktusokba, szélsőséges "emberekkel", mikor világos nappal "lezsidóznak", arcúl köpnek engem, a Kedvesem, vernek, ütnek, ordítanak, ..............................
A világ már csak félelem nekem. És nincs holnapom. Mert nem akarom megélni azt a holnapot, ami jön, jön, jön. Barnán-vörösen-feketén. Látom. Érzem.

Már 99%-ig igaz, hogy csak az írásban létezem! Csak ott élek! Csak a verseimben. Amik meg nem igen kellenek..............
Ezért is a keerűségem, a türelmetlenségem.

Én magam vagyok már a Szó! A hang! Nem én írok, a Versek írnak engem!

no.

elég ennyi "sírás"

Barátsággal Öleléssel

femis képe
femis
Offline
Csatlakozott: 2008/07/13

Bár nem nekem szólt, de nem bírom ki némi megjegyzés nélkül - Zsikétől tudunk Rólad, helyzetedről - itt, mi Téged el-, befogadtunk! Verseid, nemhogy nem kellenek, hanem sokkal inkább olyanok, mint éhező gyermeknek egy falat kenyér, ízetlen, fogatlan véneknek egy csipet só..!

Ami pedig a verseket illeti, mindannyian arra vágyunk, sokszor magam is átéltem, nem én írok, nem hagy addig nyugodni itt mélyen bennem, az agyamban, a lelkemben mar, kínoz, gyötör a szó, lett légyen az vers vagy próza, amíg le nem írom. Igen, nem mi írunk sokak, nem tudatosan, - fogva tart bennünk valamiféle hatalom, az ír bennünket. Hát nem csodálatos?

Szeretünk, nyugodj meg, nyújtom feléd kezem és ölellek!

Femis

hang (nem ellenőrzött)

Tudom! Tudom! Tudom!
És köszönöm!

(jaj! kellett nekem "sírni"?! már röstellem.)

Ölellek mindkettőtőket! Mindőtőket!

femis képe
femis
Offline
Csatlakozott: 2008/07/13

Ne röstelld! Mindig vállald önmagad - olykor tévedéseid is! Attól vagy Te magad. Ha valaki megszeret, ezzel együtt szeret meg. S mire valók a Barátok? Arra, hogy segítsenek, ahol csak tudnak!

Ölellek Barátom - Barátod! Mosoly

Femis

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Kedves Hang! Nekem kellenek a verseid.... A fájdalom mindennapjaink része, melyet elhagyni nem tudunk. Ha van Kedvesünk, ki segít cipelni, jóval könnyebb, de azért a fájdalom, csak fájdalom marad. Mardos a kín, az élet el nem viselése, a szenvedés megelégelése.....DE

Van Kedvesed, vannak "rajongóid" (képletesen ugyan, de azok) mi, aztán van isten áldotta tehetséged, van kereszted, de cipeled, hát legyen türelmed is!

Szeretünk, tisztelünk és Veled vagyunk. Ha nyitottá válsz, meglátod, a CINKÉIM egytől egyig, kivétel nélkü kiváló emberek...Mind szeretre méltó, önálló egyéniség!

Nem vagyunk egyformák, a tehetségetek sem az, de ki jogosult mindezt megítélni? Én bizton állíthatom: én nem. Mindannyiótokat szeretlek, tisztellek és hálás vagyok Nektek, mert örömet szereztek műveitekkel, ki így, ki úgy, de MINDENKI megteszi ezt a maga módján!

Kérlek nyitottságra és türelemre, hiszen, ha időt adsz másoknak, Önmagad gazdagítod vele.

Nagyszerű a Hangod, kivételes, örülök jelenlétednek, verseidnek és VELED vagyok!!!!

Szeretettel: Judit

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

hang (nem ellenőrzött)

Tudom! Tudom! Tudom!
És köszönöm! Százszorosan is!

(jaj! kellett nekem "sírni"?! már röstellem.)
/de, tán csak azért kellett "az", hogy mint vásott kölyök, "ezt" megérdemeljem........?!/

Ölellek Mindőtőket!

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

De boldoggá teszel válaszoddal:-))) Ha rájöttél, nincs mit szégyellj, csak légy a CINKEFÉSZEK lakója....Apránként mindenkit megszeretsz majd, ahogyan mi is Téged, ha mind megtanuljuk szeretni és tisztelni egymást!

Örülök Hangodnak és szeretettel ölellek: Judit

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

skorpio képe
skorpio
Offline
Csatlakozott: 2008/08/05

Kedves Hang. Ez a vers döbbenet. Talán az tudja igazán érezni kinek mint nekem négy gyermekem és néhány unokám lévén tudom tapasztalom mit jelent a van, s versedből érzem hogy fáj a nincs.

Ha nem mondtad volna ily rámszakadóan ezt a verset a hangosban, bizony felvállaltam volna magam is, hogy helyetted-veled kiáltsam mindazt mi benne van.

barátsággal

"nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek" Karinthy

Könyves Tóth Enikő képe
Könyves Tóth Enikő
Offline
Csatlakozott: 2008/07/27

Kedves hang, megrázó  erejű versed, a fájdalom könnyeit csalja elő. Ha megengeded, nekem a cím zavaró mert igaz, másképpen de foglalt. Köszönöm az élményt.


Legújabb irodalmak

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Irodalom Szabó Endre: Szülőföldemen / In meiner Heimatland toni 2019/11/02 - 10:19 2019/11/02 - 10:19
Irodalom időmalom karnevál 2019/10/31 - 08:58 2019/10/31 - 08:58
Irodalom Csak a szél csatangol karnevál 2019/10/31 - 08:56 2019/10/31 - 08:56
Irodalom Szász Béla: Egy ibolya-szálra / An einem Veilchen toni 2019/10/26 - 07:01 2019/10/26 - 07:01
Irodalom Pap Kálmán: Fenn és alant / Oben und unten toni 2019/10/20 - 08:41 2019/10/20 - 08:41
Irodalom Mini mesék XI. Füles 1 2019/08/26 - 06:53 2019/10/19 - 18:29
Irodalom Helyettes Messiás Góth László 2019/10/18 - 23:00 2019/10/18 - 23:00
Irodalom Az utolsó előtti búcsú Góth László 2019/10/18 - 22:55 2019/10/18 - 22:55
Irodalom Gárdonyi Géza: Hóvirág / Schneeglöckchen toni 2019/10/14 - 11:01 2019/10/14 - 11:01
Irodalom Váriné Gulyás Ilona: Az anyák csak éjjel sírnak / Mütter weinen nur nachts toni 2019/10/05 - 09:38 2019/10/05 - 09:38
Irodalom Petőfi Sándor: Elpusztuló kert / Der sterbende Garten toni 2019/09/28 - 08:39 2019/09/28 - 08:39
Irodalom P. Molnár István: Bár hányszor születnék / Falls ich nochmals geboren würde toni 2019/09/21 - 09:45 2019/09/21 - 09:45
Irodalom Mint a szép híves patakra hori 2019/09/20 - 21:53 2019/09/20 - 21:53
Irodalom Szász Károly: Kereszt a sziklán / Kreuz auf den Fels toni 1 2019/09/14 - 09:28 2019/09/14 - 09:28
Irodalom Jakab Ödön: Az anya / Die Mutter toni 2019/09/08 - 11:02 2019/09/08 - 11:02

Legújabb hangzóanyagok

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Audió Az utolsó hívás ambrusa 2018/09/20 - 12:30 2018/09/20 - 12:30
Audió Andy Baron: A szék, akit Lajosnak hívtak ambrusa 2 2018/04/03 - 18:19 2018/09/17 - 21:30
Audió Asimov, Isaac: A Foy halála ambrusa 2018/09/12 - 22:44 2018/09/12 - 22:44
Audió Asimov, Isaac: Vegye meg a Jupitert! ambrusa 2018/09/11 - 22:57 2018/09/11 - 22:57
Audió Asimov, Isaac: A vízzel borított hely ambrusa 2018/09/10 - 19:50 2018/09/10 - 19:50

Legújabb fórumtémák

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Fórumtéma Szerelem... Taygeta 8 2013/01/17 - 19:15 2013/04/09 - 21:21
Fórumtéma Versfolyam zsoló 33 2013/03/14 - 23:59 2013/03/31 - 15:36
Fórumtéma Zseffy Zsanett A hold szerelmese skorpio 4 2013/02/12 - 19:00 2013/03/23 - 00:48
Fórumtéma 1% Adó felajánlás prayer 14 2011/02/02 - 13:39 2013/03/23 - 00:14
Fórumtéma Szomorúság anatómiája skorpio 2 2013/02/24 - 22:27 2013/03/15 - 14:16
Fórumtéma skorpio Cheline Dion skorpio 2 2013/03/03 - 11:22 2013/03/15 - 12:12
Fórumtéma KI írhatta ezt? Kinek? Miről? Tiszai P. Imre 108 2012/12/20 - 13:58 2013/02/26 - 01:51
Fórumtéma Casanova őszintesége skorpio 2013/02/24 - 22:16 2013/02/24 - 22:16
Fórumtéma Vers és prózaverseny 2013.02.04. - 2013.02.17. prayer 32 2013/02/03 - 19:40 2013/02/24 - 13:11
Fórumtéma Kováts Péter_skorpio Téli reggel skorpio 2 2013/02/10 - 15:07 2013/02/10 - 18:24

Legújabb rendezvények

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Rendezvény Arany János Toldi, Kuncz László előadásában capek 2017/04/07 - 17:00 2017/03/28 - 14:33
Rendezvény "Lehull a lepel" Lénárd József könyvbemutatója capek 2017/04/27 - 18:00 2017/03/27 - 11:00
Rendezvény CINKE Portré sorozat és Irodalmi Kávéház capek 2017/03/24 - 16:15 2017/03/21 - 12:02
Rendezvény CINKE Nőnap capek 2017/03/10 - 16:30 2017/03/10 - 14:03
Rendezvény Ari Fabbró bemutatkozása capek 2016/07/15 - 16:00 2017/03/05 - 13:42