EQ avagy az Érzelmi intelligencia

18 válasz [Utolsó bejegyzés]
Jeanette képe
Jeanette
Offline
Csatlakozott: 2009/07/29

Gondolataim az érzelmi intelligenciáról


Összefüggnek –e, az iskolában kapott osztályzatok a későbbi sikeres ,vagy kevésbé sikeres életünkkel?

:NEM.

 Találkozva a régi osztálytársakkal azt tapasztaltam, hogy kitűnőre végzett hajdani diáktársaimmal együtt,” csak” egy átlagos karriert tudok felmutatni eddigi életemben. ezzel szemben pedig számos gyengébb bizonyítvánnyal rendelkező társam sikeres vállalkozó, üzletember…stb lett. Mi húzódik meg a sikeres élet hátterében? A választ napjainkban még kevésbé ismert fogalomban találtam meg: Az ÉRZELMI INTELLIGENCIA


Az intelligencia egy globális képesség, nincsen pontosan elfogadott definíciója. Maga a szó a latin intellego igéből eredeztethető, jelentése megismer, felfog, megért. Hétköznapi értelemben használják a műveltség, az értelmesség, szellemi képességek átfogó szinonimájaként is. Az intelligencia egy veleszületett értő-képesség. Legelterjedtebb mérése jelenleg az ún.Wechsler teszt, ami 10 tényezőből méri az IQ-t. A mai iskolarendszer a 10-ből 2-t osztályoz /lexikális memóriát, és egy matematikai készséget/. Az iskola tehát csak egy kis szeletét kéri a gyermek értelmi intelligenciájának, az érzelmi és a cselekvéses intelligenciáról nem is beszélve.


Sokáig úgy tartották, hogy a magas IQ megjósolja a sikert, úgy a tanulmányokban, mint a munkavégzésben egyaránt. A legutóbbi felmérések alapján viszont az IQ a legjobb esetben is csak a 20%-át teszi ki a sikeres életvitelt befolyásoló tényezőknek, és a fennmaradó 80% döntő eleme az érzelmi intelligenciára vezethető vissza.

Gyakran előfordul az életben is, hogy 160-as IQ-jú személyek 100-as IQ-jú feletteseik beosztottjaiként dolgoznak.


Az érzelmi intelligencia összetett készséget jelent, s egyben egy gyűjtőfogalom, mely magába foglalja az érzelmi kifejezésmódokat, az önkontroll funkciókat, az erkölcsi magatartást, empátiát, önismeretet, öntudatosságot, a motivációt /önmotivációt, önmagunk ösztönzését/, a csalódásokkal dacoló, rendíthetetlen kitartást, a vágykielégítés késleltetését. Utal arra, hogy mennyire vagyunk hatékonyak kapcsolataink alakításában és fenntartásába, milyen hatékonyak vagyunk a naponta érő információk gyors, feldolgozásában. Az EQ fejlettsége megmutatja, hogy hogyan tudunk bánni az emberekkel, hogyan találjuk meg velük a közös hangnemet és tudjuk leolvasni róluk az érzelmeket.

Az EQ egész életünk során változik, alkalmazkodik a mindenkori szituációkhoz, de kontrollálható, szinten tartható és fejleszthető pozitív és negatív irányba.
Ahogy fogaink védelmében naponta fogat mosunk, úgy kell folyamatosan karbantartani EQ-kat is.

- 2 –


A fejlett érzelmi képességű, érzelmileg rátermettebb egyéneknek jóval nagyobb az esélye a sikeres, megelégedett életre, mert elsajátították azokat a lelki szokásokat, amelyek segítségével teljesítőképességüket képesek voltak növelni.


Ha a gyermek nem jól teljesít, nem biztos, hogy benne van csak a hiba.
Milyen is a jó iskola?

1, 
…olyan iskola, ahol megmarad a gyerek érdeklődése, kíváncsisága a világ és az emberek dolgai iránt.
A gyermekek oldhatatlan megismerési vággyal születnek. Különböző elméleteket, magyarázó elveket alkotnak a világ értelmezésére, majd ez után az izgalmas spontán tanulás után jön az iskola, ahol csökkenni látszik ez a spontán tanulási kedv. Sorra jöhetnek a teljesítménykudarcok, félelem a matek órától, Juli néni tornaórájától….

2,
Mindezek rámutattak arra, hogy iskoláink ma nagy szorongást kelthetnek gyermekeinkben. A szorongás gátlólag visszahat a teljesítményre, ezért a magyar iskolák ellentmondása éppen abból adódik, hogy próbál minél nagyobb teljesítményt kihozni a gyermekből, miközben pont visszafogja azt.
… olyan iskolát válasszunk, ahol a gyermek intelligenciaszintjének azonosítása helyett inkább a tanulási motiváció és a megfelelő tanulási környezet kerül a középpontba, s remélhetőleg ennek eredményeként kevesebb lesz a sikertelen diák és az iskolai kudarcok következtében létrejövő személyiségzavar.

3,
…olyan iskola, ahol a különböző képességek érvényesülni tudnak.
Visszautalnék a korábban említettekre: az iskolába szavakban megtanult tananyag 20%-a befolyásolja az életben való helytállást.
A többi  80% lényeges eleme az érzelmi intelligencia., melyre sajnos az iskolák nagy részében nem fordítanak kellő gondot.
EQ-t alkotó tényezők csírái mindenkiben megvannak, de ezek kibontakozását megfelelően ösztönözni kell.
Az érzelmi intelligencia korlátlanul fejleszthető, szemben az értelmi intelligenciával, melynek egyénre jellemző határai vannak.
Az értelmi intelligencia fogalma nem fedi az iskolázottságot. Mindannyian ismerhetünk többdiplomás embereket, akiket a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetünk intelligensnek.
A jó iskola egyenlő arányban fejleszti a gyermek cselekvéses, érzelmi és értelmi tevékenységeit.

- 3 –


Mi alapozza meg az érzelmi intelligenciát?

 Először is az ingerekben gazdag, inspiráló környezet /nyelvi, érzelmi gazdagsága által,/ és  a magzatkortól nyújtott érzelmi biztonság.
Nyugodtan, bármikor vegyük ölbe pici gyermekünket, ne féljünk attól, hogy elkényeztetjük őket. Kutatások bebizonyították, hogy azok a gyerekek, akiket gyakran kézbe vettek, illetve a születés utáni „rooming in” rendszerben /anyával együtt / töltötték az első napjaikat, nagyban segítette a korai anya- gyermek kötődés kialakulását. Ez a szoros kapcsolat alapozza meg a későbbi érzelmi fejlődést és így a kreativitás fejlődését is. A szoptatással ez a kapcsolat csak mélyül, és az apa belépésével ez a kettős kötelék hármas egységgé alakul át.
A kreativitás arról a bátorságról szól, hogy a gyermek mennyire meri a járt utat a járatlanra felcserélni. Ahhoz azonban, hogy kellő bátorsággal rendelkezzék, már csecsemőkorban meg kell tapasztalnia, hogy „adnak a szavára”, azaz reagálnak a jelzéseire. A kreativitás egyfajta kommunikáció, ahogy a gyermek a világot megszólítja. Ezért fontos, hogy sokáig ne hagyjuk magában sírni a csecsemőt, ellenkező esetben, már nagyon hamar megtanulja,  hogy nem érdemes próbálkozni a világ megszólításával, mert az úgy sem reagál rá. Nemcsak a kreativitás, hanem az empátiás készség is erre a meleg anya-gyermek kapcsolatra vezethető vissza. A biztonságosan kötődő gyermek empátiás készsége és szociális felelősségtudata is jól fejlődik.
Ahhoz, hogy érzelmi biztonságot tudjunk nyújtani, az kell, hogy mi szülők „élvezzük” a gyereket, annak jelenlétét s közben saját szorongásainkat is fel tudjuk oldani.
Aki nevelni akar, maga is legyen nevelt”- mondja C.G.Jung ,de miközben a gyermek  hiányosságaira panaszkodunk ,elfelejtjük, hogy a nekünk szülőknek is vannak deficitünk. Ha mi szülők nem teszünk szert önismeretre, önismeretünket önnevelésre nem használjuk fel, akkor olyan hibákat akarunk javítani, amelyeket még magunkban sem korrigáltunk.

A gyermek attól fog jól, képességei szerint teljesíteni, ha minél tovább megőrizte az életkorának megfelelő szorongásmenetes nyugalmat.
Fontosnak tartom, hogy kisiskolás gyermekünket ne különórák sorozatába kényszerítsük bele, hanem biztosítsuk nekik a szabad játék lehetőségét, mert ez a legfejlesztőbb tevékenység.
Nem biztos, hogy első osztályban a gyermeknek karácsonyra már írni és olvasni kell tudni, már csak azért sem, mert a 15 évesek jelentős része nem tudja megfelelően az értő olvasást Mindezek a sietetett tanulásban gyökeredznek, mikor olyan módon akarják gyermekeinket írni és olvasni, tanítani, aminek semmi köze az ő testi-szellemi, mentális fejlettségéhez.
Karácsony Sándor pszichológus-pedagógus szerint: ”nem lesz egészséges és tehetséges felnőtt, akit egészséges és tehetséges felnőttnek-felnőttként nevelnek már kisgyerek, kiskamasz… korában, hanem egyedül az, aki lehetett teljes értékű kisgyerek, növő gyermek, kamasz, stb., akit nem kényszerítettek másra ezekben az életkorokban, mint ami az életkorából következne.”


- 4 –


Hogy fejleszthető az érzelmi intelligencia?


Érzelmi intelligencia legjobban a művészetekben fejlődik. Azok az iskolák, amelyek a gyermekből indulnak ki és nem a tantárgyakból, azok nagy helyet adnak a művészeteknek, és ezzel érzelmet is nevelnek nem csak értelmet. Szerencsés édesanyának mondhatom magam, mert megtaláltam kisfiam számára az ilyen jellegű iskolát. Gyermekem jól beilleszkedett, boldog kisiskolás lett. Családunk értékrendszere teljesen összefonódik az iskola által közvetített értékekkel..


Mit tehetek én, mint szülő?

Hallgassunk sok változatos zenét a gyerekekkel. Játszunk velük, akár szabadon a földön, .rajzoljunk, meséljünk, fessünk, gyurmázzunk együtt. Vigyük el őket gyermekprogramokra, /az Árkád kirakat nézegetése helyett /. Figyeljünk oda rájuk: hallgassuk meg, ha új ötletük van, beszélgessünk velük.
Tiszteljük meg a gyereket azzal, hogy odafigyelünk rájuk játék közben is. A társasjátékokban pedig fokozatosan tanítsuk meg őket veszteni.
A vágykielégítés késleltetéseként gyakoroltassuk a lemondani tudást / nem szükséges felvásárolni a boltot/.
Mindvégig azonban érezze a gyermek, hogy szeretve van: „Akkor is szeretlek, ha rossz leszel, csak akkor fáj.”
Mi szülők vagyunk a minta a gyermekünk szemében, és ezt sohasem szabad alábecsülnünk!
Személyes jelenlétünket ne cseréljük fel a számítógépes játékok és a TV nézés káros hatásaival, mely lehet, hogy könnyebb megoldásnak tűnhet, hisz a gyermek addig is csendben van és nem „zavar”. Mindezek gyakorlati megvalósítása nem könnyű feladat számunkra, hiszen a család megszokott életszínvonalának fenntartása, sokszor csak többletmunkával lehetséges, s mindez a nevelés hatóerejét csökkenti.

Életünk legnehezebb, de egyben legszebb feladata, hogy értékekkel teli helyes utat közvetítsünk gyermekeink számára.


Az érzés az, ami az embert gondolkodásra serkenti,
és nem a gondolkodás az, ami őt érezni ösztökéli
.”
    / G.B.Shaw /

 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítások mentése” gombbal rögzíthető.
Jeanette képe
Jeanette
Offline
Csatlakozott: 2009/07/29

Ez nem PR,hanem az ÉLETEM.

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12

Örülök a fejlődésednek!  De ennek valahogy PR-íze van. Mosoly

- hori -

Jeanette képe
Jeanette
Offline
Csatlakozott: 2009/07/29

Először négy évvel ezelőtt egy pedagógiai előadáson hallottam az érzelmi intelligencia fogalmáról .Bevallom nem értettem akkor még mit is takar e gyűjtőfogalom. Elkezdtem rengeteget olvasni e témában és 3,5 éve megírtam az általatok is ismert:Gondolataim az érzelmi intelligenciáról .Ezen ismereteknek köszönhetően rádöbbentem diplomám  ellenére, életem kudarcainak forrására. Hiába voltam nagyon jó tanuló,nem rendelkezdtem önbizalommal,nem tudtam jól kommunikálni,nem voltam képes hangulatomat kontrollálni,stb. El kezdtem tudatosan fejleszteni ezen képességeimet., s persze a mai napig is van még mit fejlesztenem. Kialakult bennem egy egészséges identitás, munkám lényege az emberekkel való kommunikáció lett, kapcsolatrendszerem átalakult s értékesebbé vált. Olyan emberekkel találkozom és töltöm időm egy részét kik ezen képességüknek köszönhetik életük átalakulását egy sikeresebb dimenzióba. Nagyon nehéz a mai világban pozitív lelki beállítotsággal rendelkezni , nehéz a hangulatmenedzselés,nehéz motiválni önmagunkat és másokat,de aki képessé válik rá, annak egy eredményesebb élet vár jutalmul.

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12

Néhány észrevétel...
Ne keverjük, és ne mossuk össze az adottság, képesség, tehetség fogalmakat! Az adottság és a képesség között igen nagy a distancia, közöttük van a személyiség fejlődésének egész életútja. A legátlagosabb képességgel bíró egyént is el lehet juttatni egy közepes szintre, még szónoklásból, előadói művészet terén is. Lásd: Démoszthenész, aki hihetetlen erőfeszítéseket tett, hogy a szintjéről kiváló szónokká legyen. Mellesleg Latinovits is beszédhibás volt.  A személyiség pedig egy életen át fejlődik, fejlődhet (s nyilván, a készség szintje is).
A szociopata, egy beteg ember (mivel torzult személyiség --> személyiségzavar), teljesen más dolog. Gyógykezelésre szorul, korai szakaszban állapota javulhat.

A vezetőnek egyik alapvető feladata az, hogy embereket (s nem robotokat) irányít úgy, hogy közben emberi tényezőket is figyelembe vesz, a közgazdaságiak mellett. Viszont az elembertelenedés folyamata vészesen felgyorsult, az igaz, s ebben is követjük a kapitalista (és nem akarom ideírni, hogy milyen, s kiknek köszönhető) világot.

De mondok egy példát:
Elengedem szabadságra Józsit, mert most esedékes neki egy fontos vizsgája az iskolában, sajnos UV-znia kell, s nincs több lehetőse, és a tanulmányi szabija is elfogyott. Sajnos, most rengeteg a munka, kénytelen leszek megbeszélni Bélával, hogy holnap is dolgozzon Józsi helyett, legfeljebb, majd Józsi egyszer visszaadja neki.
Ismerem Józsit, ha most nem sikerül a vizsgája, vissza kell majd fizetnie, amit a Cég beleinvesztált, és a megaláztatottság sem mellékes, eléggé szívére venné. Inkább segítek rajta.

(Nem tartozik ide, de a kapitalizmus amúgy is válságban van, csak idő kérdése, mikor lesz egy fordulat...)

Én így látom ezeket a dolgokat...

 

 

- hori -

Desert_Rose képe
Desert_Rose
Offline
Csatlakozott: 2008/11/11

Ha mindazokat a dolgokat soroljuk az értelmi intelligencia fogalomkörébe, amiket Jeanette is felsorolt fentebb, akkor van reális alapja annak, hogy sikeresebbek azok az emberek, akik ezekkel a készségekkel rendelkeznek. A fejleszthetőség számomra még inkább kérdőjeles, igazán csak minimális lehetőséget látok benne. A személyiségtől annyi minden függ, és azon nem lehet változtatni. Az pl., hogy egy ember ki mer-e állni több ember elé szónokolni, vagy beszélni, egyéni adottság, amit egy gátlásos emberben nagyon nehéz kialakítani, mert eleve az önbizalomhiányból ered a probléma, amit nehéz orvosolni, ugye. A másokkal való kapcsolatteremtés képessége is adottság. Egy szociopatából pl. semmilyen tréninggel nem lehet normális, közösségi embert csinálni.

Én úgy gondolom, kicsit túl vannak ezek a dolgok ragozva. Egyes pszichológusok, szociológusok unalmukban gyártanak mindenféle elméleteket, aminek a gyakorlathoz nem sok köze van.
Én emberekkel foglalkozom nap mint nap, mint személyügyi vezető. Nem találkoztam még olyan elmélettel, vagy klisével, ami adott esetben ne dőlt volna meg. Az emberek olykor a legváratlanabb módon tudnak egy eseményre, helyzetre reagálni.
De egy vezetőnek nem lehet feladata, hogy a beosztottjai lelki életével foglalkozzon, és mindig mindenre tekintettel legyen, mert akkor szépen rá is tehetné a lakatot a cégre. A legtöbb esetben racionális alapon kell döntéseket hozni, pláne az üzleti életben. A vevő ugyanis elvár, a vevőt nem érdekli, hogy X. Piroska éppen érzelmi válsággal vagy depresszióval küzd, a darabszámot akkor is hozni kell. Kemény a piac, nagyok az elvárások, farkastörvények mindenütt. Vannak olyan lelkületű emberek, akik nem bírnak ebben a légkörben létezni és boldogulni, mert valóban nem könnyű. Sok múlik az alkalmazkodóképességen. Nem kell azonosulni, csak a játékszabályok szerint működni.

 Elkanyarodtam a témától, elnézést kérek.

 

- Rose -

„Tőlem ne várjon

Lénárd József képe
Lénárd József
Offline
Csatlakozott: 2008/08/23

Nem szeretek sokat, hosszan írni. Ezért inkább egy hasonlatot mondanék.


Ha a garázsban van a világ legjobb autója Nem tud egy métert sem menni, ha nincs a tartájában üzemanyag.

Az érzelmi inteligencia a hasonlatban az autó, s az üzemanyag a SZERENCSE. Mert az is kell.

Más. Kedves Janette a felvetésed felettébb érdekes. Éppen ezért jó volna többet tudni rólad

Legyen bármi amit festenének,
ha szép nekem dal, madárének.

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Azt hiszem Zsaninak igaza van, csak a kezelése nehéz a dolognak. Mert aki annyira emocionális lény, az hibát hibára halmoz, mert sosem az értelme, hanem mindig az érzelme szerint dönt. Ő figyelne mindenkire, viszont őt már kevéssé értik meg, mert hajlamos az érzelmi hullámzások miatt a dolgok eltúlzására. Mindig jót akar, mindig ad és alig kap cserébe, ezért, majdnem mindig vesztes. Így nagyon fontos szerepe lehet az egyénnek ennek a képességnek az irányitásában, fejlesztésének megtanulásában, hiszen megkönnyítheti az életét. Sajnos saját példámra is kell utalnom. Tapasztaltam magam is, hogy a túlzott érzelem nyilvánítás megfojthatja a többi embert, így nehéz elviselni a közel állóknak az érzelmi síkon létezőket, akik képtelenek lesznek egy idő után a racionális gondolkodásra. Meg kellene tanulnunk kezelni érzelmeinket és akkor lehetünk sikeresebbek minden téren. Engem rengeteg ember szeret, mégis gondban vagyok a párkapcsolataimban, mert túlzott szeretetemmel elijesztem a hozzám legközelebb állókat. Nehéz dolog az érzelmi intelligencia kezelése, hiszen az ilyen ember helyzete iszonyúan nehéz. Képtelen józanul gondolkodni:( Néha én is azt kívánom, bárcsak lennék szívtelen, racionális, értelemmel gondolkodó, s a szívem ne érezne....

Szeretettel: Judit

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

Jeanette képe
Jeanette
Offline
Csatlakozott: 2009/07/29

Drága Judit!

Teljes szívemből szólt minden szavad! Köszönöm szépen!

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12

Én még mindig nem tudom ezt az egészet egy vezetőre ráhúzni, de ha mondod... (Idea?) Egy mai, gátlástalan vezetőt, a legkevésbé érdeklik az én érzelmeim, lelkivilágom...

- hori -

Jeanette képe
Jeanette
Offline
Csatlakozott: 2009/07/29

Néhány éve /1990/  figyeltek fel az érzelmi intelligencia jelentőségére, pont a sikeres és gazdag embereket tanulmányozva. Kisebb értelmi intelligenciával, de MAGAS ÉRZELMI intelligenciával rendelkező emberek kiemelkedő eredményeket érnek el. Ma már ezen alapulnak a vezető képzések és a humán menedzsmentben is központi szerepe van a fejlesztésének. Épp az a csodálatos, hogy FEJLESZTHETŐ és bármelyikünk számára egy kis TUDATOSÍTÁSSAL egy másféle élet kapuja nyílhat meg./Éntudatosság, önszabályozás,önmotiválás,empátia,társas kapcsolatok fejlesztése…stb/

Egy jó vezető megtanul saját érzelmeivel bánni, képes arra,hogy negatív érzelmi állapotból egy pozitív lelki állapotba kerüljön. Képes munkatársai motiválására, lelkesítésére, mozgósítására  a célok elérése végett. Fontos, hogy kifejezze elismerését mások felé, ami egyben megalapozza a hatékony kommunikációt is. Az érzelmi menedzsment és hangulat, viselkedés, kontrollálása alapvető  a stresszes,bonyolult szituációkban a munkahelyeken is.

Ha TUDATOSAN képesek vagyunk az érzelmeinket kezelni, irányítani céljaink elérésében ,ha képesek vagyunk mások érzelmeinek jelentését megérteni és kezelni ,MÁSFAJTA EREDMÉNYEKET TUDUNK elérni életünk bármely területén.

Desert_Rose képe
Desert_Rose
Offline
Csatlakozott: 2008/11/11

Lehetséges, hogy igazad van, ha innen vizsgáljuk. Én alapvetően onnan közelítettem meg a dolgot, hogy értelem és érzelem különválasztása. Tudjuk jól, hogy agyunknak más-más féltekéje felel az egyikért, és a másikért is. Számomra úgy könnyebb különválasztani ezt a két dolgot, hogy ami tudatos, az az értelemhez tartozik, ami pedig tudatosan nem befolyásolható, az az érzelemhez. Ezért nem látom az összefüggést a fentiekben felsorolt képességek és az emberi érzelmi működése között. Persze lehetséges, hogy az én definícióm rossz...

Alapvetően a siker nagyon sokféle lehet, és nem is igazán lehet sablonokat meghatározni arra vonatkozóan, hogy mi tesz sikeressé egy embert. Mindenkit más. Egy biztos, alacsony érzelmi intelligenciával is értek már el hatalmas sikereket.

- Rose -

„Tőlem ne várjon

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12

Egy írónál önmotiválásnak számít-e, ha megpróbálja ráhangolni magát az írásra, ehhez különböző hangulati, érzelmi állapotba (szintre) hozza magát, és különböző eszközöket is igénybe vesz, mint például valamilyen zene, természet, egyéb írásmű, szexuális kapcsolat, stb., ráadásul mindezt tudatosan végzi? Szerintem, igen. Ha ezt hosszabb távon is megvalósítja, tulajdonképp maga előtt sikert ért el, tehát, akár sikeresnek is mondhatja magát. Az ily módon sikeres ember, kifelé is sikeres lehet, lásd, a neves (mondjuk úgy: befutott) írók.
(De önmotiválás lehet nála az is, ha belátja, ha egy sort sem ír, éhen fog halni. --> Máshoz nem értek, tehát írnom kell.)

Véleményem szerint, az EQ-t nem lehet csak a hagyományosan definiált érzelem oldaláról megközelíteni, mert sokkal több lehet/van mögötte. Az EQ képesség, ami szerintem fejleszthető.

Ha egy érzelgős vagy érzelmi lényt beteszel kegyetlen börtöntöltelékek közé, ahol farkastörvények uralkodnak, nap nap után meg kell küzdenie az életben maradásért, maga is kegyetlenné, akár lelkileg sivárrá válik. Akkor ellenkező irányba miért nem működhetne?

Az intelligencia alkalmazkodó képességet is jelenet, ez pedig fejleszthető.

Önszabályozás. Szerintem úgy értendő, hogy képes vagyok felismerni tetteim mögött meghúzódó érzelmi állapotokat, és a tetteimet így képes vagyok (visszacsatolással) befolyásolni.(Tehát megint képesség.)

A "befolyásolni" szó kissé pejoratív. De... ha én, mint érzelmi lény, a jócselekedeteimmel, pozitív hozzáállásommal, pozitív érzelmi többletemmel képes vagyok másból a jót kihozni, akkor már érthetőbb a dolog. Ha erre én képes vagyok, akkor ez megint már csak képesség, ami fejleszthető.
(Ezért ennek szerintem nem sok köze van a vezető beosztású, karrier-orientált, és emberek manipulálására képes egyénekhez.)

 

.

- hori -

Jeanette képe
Jeanette
Offline
Csatlakozott: 2009/07/29

Véleményem szerint egy sikeresebb élethez vezető út kimondottan az érzelmi intelligenciában keresendő.Nem csak jószívűséget és önzetlenséget takar, s nem keverendő össze az ÉRTELMI intelligenciával.Érzelmi intelligencia nagyon komplex fogalom,s  FEJLESZTHETŐ.Mit jelent számomra?

1,Éntudatosságot.Legyünk tisztában saját érzéseinkkel,képességeinkkel,értékeinkkel.Használjuk ki erősségeinket!

2,Önszabályozás elsajátítását:Tudjunk uralkodni negatív érzelmeinken,pozitív lelki beállítódással rendelkezzünk.Menedzselni tudjuk a hangulatunkat,attitűdünket.

3,Önmotíváltság elsajátítását.Képesek legyünk egy kitűzött cél érdekében mozgosítani az energiáinkat.Sajnos az emberek 95%-nak nincs céljuk.

4,Megfelelő empátiás képességet:Képesek legyünk mások érzésvilágába kiigazódni.

5,Fejlett társas kapcsolatokat:hatákony kommunikációval gyümölcsöző kapcsolatokat alakítsunk ki másokkal.Alapja az eladás,önmagam eladása.Eladom az elképzelésemet,a művemet, a szolgáltatásomat vagy a termékemet.

Desert_Rose képe
Desert_Rose
Offline
Csatlakozott: 2008/11/11

Tökéletesen értelek, Jeanette, és nem keverem az érzelmi és az értelmi intelligenciát. Talán a sikeres élet definícióját kellene először meghatároznunk, mert ott csúszhatott félre a dolog. A sikert a magánéletben vagy a munka világában kell érteni? Mert a magánélet sikeréhez kétségtelenül elengedhetetlen a magas érzelmi intelligencia szint, de a munka világában egészen más képességek a mérvadók, és az iskolarendszerünk is zömében a praktikus dolgok elsajátítására épül, vagyis túlélésre nevel, és nem társadalmi szocializációra.

Az érzelmi intelligencia fogalmába sok olyan képességet is belevettél, amit én nem kifejezetten sorolnék oda.

1) Éntudatosság: érzelmi intelligenciától függetlenül minden ember rendelkezik vele. Ki reális képet, ki pedig irreálisat alkot magáról. Az a tapasztalatom, hogy sikeres az, aki bízni tud saját magában a tényleges képességeitől függetlenül. Magas érzelmi intelligenciával (pl. empatikus készséggel) megáldott ember lehet önbizalomhiányos, ami a reális önértékelését torzítja. Ugyanakkor tisztában lehet önnön képességeivel olyan ember is, aki érzelemszegény környezetben nőtt fel. (kóros bizonyítási kényszer)

2) Önszabályozás: erre mondjuk egy robot is képes. Ehhez az érzelmek kontrollja szükséges, amely könnyebben sikerül azoknak, akik alacsony EQ-val rendelkeznek. Egy erőteljes empatikus készséggel megáldott ember nehezen tud uralkodni az érzelmein, ha pl. gyermekek vagy állatok szenvedésével szembesül. Márpedig ez negatív érzelmeket is jelenthet, együttérzés helyett mondjuk dühöt, aggressziót. Ha valaki érzelemnyilvánítás nélkül tudja mások szenvedését végignézni, arról nem mondanám, hogy magas EQ-val rendelkezne.

3) Önmotiváltság, célok. Ez sokkal inkább az öntudatos, sikerorientált emberekre jellemző, és legkevésbé mondjuk a művészekre. Ennek semmi köze az érzelmekhez.

4) Empátiás készség. Igen, ez egy fontos dolog, ettől vagyunk emberek. De ettől nem válunk sikeressé. Hacsak nem érzelmekre ható filmek, zenék készítése a munkánk. Bár megfelelő marketing nélkül ezzel se megyünk semmire.

5) Társas kapcsolatok. Ez többféleképpen értelmezhető. Ha őszinte érzelmekre és szimpátiára alapozott emberi kapcsolatokról (pl. barátság) beszélünk, akkor ez az EQ témakörébe tartozik, ám amennyiben a kapcsolati tőkéről, és az azt megalapozó szívességbankokról (üzleti életben ez szinte elengedhetetlen), ehhez nem kell semmiféle érzelmi megalapozottság, pusztán józan, számító értelem. Ezutóbbi a siker kulcsa, ezt elismerem. De nem függ az érzelmi intelligenciától.


Igazat adok Neked abban, hogy a fentiekben felsorolt képességek hozzájárulnak a hagyományosan értelmezett sikerhez, de az érzelmi intelligenciához szerintem nem sok közük van. Az érzelmi intelligencia veleszületett adottság. (Aki gyermekként utálja az állatokat, az soha nem fogja szeretni fenőttként sem.) Az érzelmi intelligencia nem fejleszthető. Az érzelmi intelligencia az az empatikus készség, ahogyan az ember a környezetéhez és embertársaihoz viszonyul, ami nem a kifelé nyilvánított attitűd, hanem amit a lelkében érez. Ezek a dolgok nem nagyon alakíthatók, legfeljebb valami nagyon súlyos trauma következtében változhatnak meg, mert ezek a személyiség alapjai.

 

- Rose -

„Tőlem ne várjon

hori képe
hori
Offline
Csatlakozott: 2008/07/12

Csak néhány dologra reagálnék...
- A magas érzelmi intelligenciával bíró emberek közül kerülnek ki többnyire a művészek (nem a mai sztárokra gondolok, mert manapság mindenki sztár, aki a tv-ben fellép), s rájuk a legkevésbé lehet mondani, hogy sikeresek, gazdagok (persze kivétel azért lehet), sokkal inkább a nélkülözés jut nekik évszázadok óta. Egyébként megfigyelhető, hogy a magas EQ-val rendelkezők közül kik választódnak ki, s lesznek majd művészeti vezetők, igazgatók, rendezők, stb., azok, akik az életet reálisabban képesek megfogni, reál tárgyakból is jók voltak. Ezért ezekben a dolgokban inkább  Rose véleményével értek egyet.
- De általánosságban mondhatjuk, hogy a magasabb EQ-val rendelkezők, amennyiben nincsenek vezetői ambícióik, és beletörődnek az irányítottságba, azok kiegyensúlyozottabban, boldogabban élhetnek, mint társaik. Szerintem te is valami ilyenre gondolhattál.
- Amennyiben a művészetek képesek fejleszteni az EQ-t, akkor kevés általános- vagy középiskola törődik ezzel, mert ezek nagy többségében a művészetekre nevelés háttérbe szorul, s ezt a szakkörök sem képesek ellensúlyozni; csak a kötelező tanulmányok után kerülhet rájuk a sor. Matematikából érettségiznie kell annak is, aki egyértelműen művészi hajlamú, nélküle elveszett, nem tanulhat tovább még művészeti vonalon sem. Egy átlagos iskolában a reál tárgyak a tanulás legalább 70 %-át teszik ki. Ha matematikából gyenge a tanuló, magyar- és történelem tárgyakra szinte idő sem jut.
Általános iskolákban az ének-, rajz  tanítás el van sorvasztva, alsóban 1/2-1/2 majd 1-1 óra jut rá hetente (angolra is több időt szentelnek). Énekkarok napköziben, felsőben pedig órák után történnek. Ugyanígy az irodalmi színpad is, amennyiben van az iskolában.
- Ha a gyerek művészeteket akar tanulni, azt már nagyon hamar el kell határozni, alsóban, első-második osztályban, hogy ne maradjon le, és ezt a szülőnek kell szorgalmaznia, még akkor is, ha a gyereknek még fogalma sincs, mi lesz, ha nagy lesz, használja-e majd a későbbiekben. A gyereket ki kell próbálni, természetesen hatalmas áldozatvállalással, a szokásos iskolai tanulmányokon kívül (zeneiskola, színjátszó körök, stb.), de ilyenek többnyire csak (nagyobb) városokban működnek.
- Szerintem is beteg a magyar oktatás, hatalmas a tempó már elsőben, nem tudom, hova ez a sietség. De az iskolaválasztás nehéz ügy, egyetlen szülő sem képes valójában felmérni a tényleges különbségeket első osztály előtt, erre inkább csak a pedagógus berkekben dolgozók képesek. Szóbeszédre nem szabad adni. "Hagyományos" iskolatípuson kívüli iskola, ahol a különbség szemmel látható, mert ez a programjuk, nagyon kevés működik. Ezekkel meg az a gond, hogy az eggyel magasabb szintű oktatás a hagyományos oktatás szerint állítja össze a felvételi rendszerét, ami nem biztos, hogy kedvező ennek a tanulónak.

- hori -

Desert_Rose képe
Desert_Rose
Offline
Csatlakozott: 2008/11/11

Érdekes, ugyan általam is ismert témát boncolgattál. Javarészt egyetértek azzal, amit leírtál, de egy dologgal nem. A magas érzelmi intelligencia szint bár jelentősen elősegíti a társadalmi szocializációt és beilleszkedést, de a karrierbéli sikerhez nem sok köze van. Így lenne logikus, és örülnénk is neki, ha így lenne, de sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy az érzelemmentes, gátlástalan törtetés, mások eltaposása sokkal inkább vezet felfelé bármilyen ranglétrán, mint a magas EQ-ból következő előzékeny, türelmes, szerény, empatikus és emberszerető magatartás. Sajnos ezek a tények. Ehhez elég megfigyelni a magas pozícióba jutott, sikeresnek tartott embereket. A többségét én még intelligensnek se mondanám, az érzelmi intelligenciájukról nem is beszélve...

Az igazán magas érzelmi EQ-jú emberek többnyire a legszegényebbek, mert jószívűek és önzetlenek. Ez pedig nem a siker és a meggazdagodás útja. Sajnos.
Máskülönben nekem is nagyon sikeresnek kellene lennem, és mégsem vagyok. Kétszer kirúgtak az állásomból, pedig a munkámra sosem volt/lehetett panasz. Többnyire személyes oka volt. Többnyire nálam alacsonyabb IQ-jú személyek hozták meg ezt a döntést a fejem fölött....

- Rose -

„Tőlem ne várjon

Judit képe
Judit
Offline
Csatlakozott: 2008/07/21

Köszöntelek a Cinkefészekben kedves Jeanette!! Érdekes témával indítottál.... Jó kis vitaanyag Mosoly) Én mindig is emocionális ember voltam, de nem foglalkoztam azzal, ez fejleszthető-e, hasznos-e, vagy mire jó.... Egyszerűen nyitott vagyok az emberek felé, ha szeretek, azt kimutatom és nem tudom megjátszani magam... A hazugság külön fájdalmat okoz.... Szeretem a Kedvesem, a Családom, a Barátaim és nyitott vagyok más fájdalma iránt... Néha úgy érzem, képes vagyok cipelni az egész világ fájdalmát, megoldanám mindenki baját, kivéve a sajátom...

Ajánlom az alábbi szép gondolatokat:

http://www.youtube.com/watch?v=nkH6_5KLpQE&feature=related

Szeretettel: Judit 

Szeretettel: Judit

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." Antoine de Saint Exupéry

Zsigai Klára képe
Zsigai Klára
Offline
Csatlakozott: 2008/07/31

Szeretettel üdvözöllek körünkben, kedves Jeanette!

Érezd magad jól, és a fórumra hozott témádhoz is gratulálok, köszönöm!
Örökzöld téma, és mindig van olyan része, melyet részletesebben ki kell bontani, egy-egy probléma megjelenésekor. Bevallom, imádom  e témában is a fejtegetéseket, közel állnak hozzám. Egyszer kevés elolvasni, hisz oly szeretágazó, és mégis eggyé futó , tehát jövök még vissza!

 

"Adni úgy kell tudni, hogy el is lehessen fogadni.Elfogadni pedig csak azt lehet, amit úgy adnak!" (zsigaiklara)

Legújabb irodalmak

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Irodalom Rigó Tibor Elfogyni látszik minden / Es scheint alles zur Neige gehen toni 2024/02/23 - 08:44 2024/02/23 - 08:44
Irodalom Rigó Tibor Csak egy lépéssel / Wen wir nur ein Schritt toni 2024/02/22 - 09:00 2024/02/22 - 09:00
Irodalom Szulik József: Népdal / Volkslied toni 2024/02/21 - 08:31 2024/02/21 - 08:31
Irodalom Feleki Sándor Őszi Rózsa / Herbstaster toni 2024/02/20 - 07:42 2024/02/20 - 07:42
Irodalom Rigó Tibor Vannak időszakok / Es gibt Zeiten toni 2024/02/19 - 09:48 2024/02/19 - 09:48
Irodalom Ifj. Téglás Gábor Két csillag / Zwei Sterne toni 2024/02/18 - 08:46 2024/02/18 - 08:46
Irodalom Szász Károly Petőfí bölcsője s sírja / Der Wiege und das Grab von Petöfi toni 2024/02/17 - 08:25 2024/02/17 - 08:25
Irodalom Ifj. Téglás Gábor Az angyalokhoz / Zu den Engeln toni 2024/02/16 - 08:26 2024/02/16 - 08:26
Irodalom Jankovics Marczell Elszegényesedés / Verarmung toni 2024/02/15 - 08:24 2024/02/15 - 08:24
Irodalom Gottfried Keller: Im Schnee / A hóban toni 2024/02/14 - 09:08 2024/02/14 - 09:08
Irodalom Tibor Rigo: Körforgok / Ich drehe mich im Kreiss toni 2024/02/13 - 10:43 2024/02/13 - 10:43
Irodalom Rigó Tibor: Tavasz / Frühling toni 2024/02/12 - 09:57 2024/02/12 - 09:57
Irodalom Gottfried Keller: Abendlied / Esti dal toni 2024/02/11 - 09:08 2024/02/11 - 09:08
Irodalom Reményik Sándor: Hópelyhek / Schneeflocken toni 2024/02/10 - 08:48 2024/02/10 - 08:48
Irodalom Egy őszülő gavallér toni 2024/02/09 - 09:41 2024/02/09 - 09:41

Legújabb hangzóanyagok

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Audió Tompos Lilla: Karácsony ambrusa 2019/12/23 - 21:34 2019/12/23 - 21:34
Audió Kék mezőben Góth László 2019/12/14 - 05:58 2019/12/14 - 05:58
Audió Szabó Melinda: Októberi látomás ambrusa 2019/10/12 - 19:26 2019/10/12 - 19:26
Audió Kelvin: Angyalka ambrusa 2019/01/15 - 22:18 2019/01/15 - 22:18
Audió Visszatekintő: Karácsony Pécsett 1918-ban ambrusa 2019/01/02 - 12:54 2019/01/02 - 12:54

Legújabb fórumtémák

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Fórumtéma Megszűnt pályázat Markovics Anita 2019/12/31 - 13:41 2019/12/31 - 13:41
Fórumtéma Klapek Gabriella hímezve festő, énekes, zeneszerző prayer 2 2016/11/28 - 12:48 2018/03/31 - 00:43
Fórumtéma 2017. AKÍK Művészeti Pályázat prayer 2016/12/28 - 19:03 2016/12/28 - 19:03
Fórumtéma 2016 évi rendezvények capek 17 2016/01/14 - 11:27 2016/08/07 - 16:47
Fórumtéma CINKEfészek Antológia 6. Szt. Mártonnak ajánlva prayer 14 2016/04/17 - 18:06 2016/07/17 - 12:32
Fórumtéma CINKE klub Gyöngyivel prayer 20 2015/04/17 - 21:42 2016/07/09 - 14:15
Fórumtéma Cinke színdarab Emeraude 1 2016/04/25 - 09:38 2016/04/27 - 08:51
Fórumtéma Szent Márton évforduló pályázat prayer 5 2014/09/28 - 09:49 2016/03/01 - 22:47
Fórumtéma Ötletek, és a megvalósítás. prayer 164 2010/02/05 - 20:51 2016/02/02 - 14:28
Fórumtéma Aktuális pályázatok zsuska 177 2013/02/06 - 11:01 2016/01/26 - 12:16

Legújabb rendezvények

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Rendezvény Tavaszi Varázs Fesztivál capek 2019/03/29 - 11:00 2019/04/12 - 12:06
Rendezvény Húsvéti nyusziles az Origó-Házban capek 2019/04/18 - 12:00 2019/04/12 - 12:02
Rendezvény Vidám farsang capek 2019/02/28 - 16:00 2019/03/14 - 12:11
Rendezvény CINKÉK a nagyvilágban - Lélekmorzsák capek 2019/02/22 - 17:00 2019/03/14 - 11:54
Rendezvény Versek Istenről, Hazáról, Szerelemről... capek 2019/01/24 - 16:00 2019/01/16 - 21:40