gubanc versei (kommentek nélkül)

82 válasz [Utolsó bejegyzés]

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítások mentése” gombbal rögzíthető.
gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Egy nyughatatlan lány...

Él valahol egy nyughatatlan lány,
ki csupa dac, és konokság.
Kincse csak a becsület, s jó szíve,
mit örökké hajt az ismeretlen,
különc, és kolonc óhaja mi van,
és mert van csak, hogy szeressék.
Ő imádná az életet, de az élet őt,
­- nem -
Nyugtalan és szertelen a szíve mely,
gyermeki, kire mondták, hogy igaz,
de menekül maga, s a világ elől.
Nem ismeri már magát, sem mást.
Bízni sem tud senkiben hisz,
benne sem bízzik senkise.
Ő a fákkal beszélget, s magából
kicsúszva utazgat az univerzumban.
Várja a nap felkeltét, mert akkor,
köré gyűlnek az angyalok, s velük,
hallgatja a hajnal ringó dallamát.
Olyankor nem bánja, hogy bolondnak,
tartják, s kegyetlenül kigúnyolják!
Van valahol egy lány ki nyughatatlan,
mióta- e bólygóra zuhant, valahonnét.
Szíve vad és mindenkit csak szeretni akar!
De nem lehet, mert mindenhonnét,
kitagadják, hisz egy különc kacat.
S ez a lány most keresi magát.
Ki segít neki? Ki fogja kezét az úton?
Senki, mert nyugtalan és furcsa, kilóg a,
sorból, s a világ zajától menekül ez a lány?
Lehet, hogy ő senkinek sem hiányzik már.....
Utcákon, tereken, csonttá vált hegyeken,
valahol, a saját börtönében vár.
Jöhetne már valaki aki őt csak szereti, s
innét nagyon messzi-messzi elviszi.
Talán, már száz éve is van, hogy remél
Eljön érte majd akit hosszú évek óta vár.
Repül az idő a tenyerén megbocsájtást ő,,
nem is remél minek a remény ha nem jön el.
Kompromiszumot kötne, ha lenne kivel.
Élt valaha egy nyugtalan lány,
aki csak kereste,kutatta saját magát....

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

 

 

Papírhajók

Én már nem hajtogatok többé sem papírhajót,
de csákót sem.
Béna kezeimben, a papír is hűtlenné rezdült,
mint annyi más emlékem is,
pedig gyermekként, hogy szerettem
a hajókat,
s jaj, mennyi ősz bújt csilló hajamba már.

Nem várnak rám a terek, melyek kis cinkos
kacajukkal hívtak,
akkor és, ott gondtalan nevettem én.
Régen titkokat kutattam kövek alatt,
ma titok vagyok egymagamnak is,
ki nem lelte gubancnak fonalát,
hiába is bogozta volna ki!

Elhagyott lábnyomomat lassan
majd az ég takarja be,
Senki és senki nem tudja majd,
lehet - én jártam itt.
A régi papírhajómat is elvitte a messzi,
a sodrás…
újságpapír-csákóimat váltotta fel
a szép, a mintás. Megfakult szemeimben
az idő veretes ütemet diktál, mit beérni,
vélt időm kevés.

Ki vár rám odaát vajon?
Ott lesznek-e a régi, az igaz barátok,
kik hamar haltak ki mellőlem.
Apám várni fog talán,
mert ebben az életes viharban
úgy szeretett, ahogyan voltam.
Rossznak. A különc koloncnak.

Azóta, hogy örökárnyék-országba költözött,
már kiátkozott a mindenhol is.
S ő kísér messziről,
szívemnek eleven hiánya.
Bennem nő, lélegzik szüntelen,
kezemmel hajt ki belőlem.
Gyerek vagyok, még ma is gyerek,
mégis valami változott azóta,
elhajóznék a papírhajókkal oda,
a messzibe…

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Már nem haragszom senkire..............


...

Valami béke lappang itt
bennem, már vad dühök
sem kergetőznek,
már szelíd vagyok, a kard se
kétélű, kicsorbult, rozsda, mi
régen bevonta s én nem - nem
tisztítom.
Már nem haragszom, leült, ami
életként vágtatott rajtam át s
most csöndek ülnek fotelomban.
békés vagyok, langy meleg, ami
átjár hangtalan s hagyom őt.
Az élet légiósaként szolgáltam
már eleget magam, pihenésekre
hívnak a sárgult őszi fák.
Szívemben is a múlt szelíd virágként
nyílik, talán ibolya lehet,
mindegy is már nekem, hiszen
..................................
Én már nem haragszom Senkire.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

...
Itt az éjjel, mintha
egy puha pléd
burkolná körül
sebzett, vérző testem.
-Fáj mindenem -.
Csönd van, s én csak
pihegve zihálok,
fájok nagyon-nagyon
- SZENVEDEK -.
Jöjj hát, kék angyalom.
Ülj le ágyam szélére,
várom már oltalmad.
Símitsd le hajamról
a szürke bánatot,
s rozsda ujjnyomot,
Mit ez az élet rám-
nyomott és bélyegként
nap mint nap hurcolok
- KERESZTKÉNT -
kék angyal, várok rád,
hozd az oltalmadat.
Angyalom, látod,
szemeim tengere is
szívemet áztatja el.
Súgd, hogy jó vagyok,
sóhajtsd felém csak azt,
- ne félj, Én itt vagyok.
kezem fogod és már
eltűnik a fájdalom.
- Kék angyalom -
Te vagy az Oltalom,
- Kék angyalom....

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Szeretsz te?....
Ereidben vér helyett sav
csörgedez!
Te adnál nekem vér-
átömlesztést?Mikor szavaid
gyomron vágnak naponta....
Én olyankor csak nyelek egyet...
Érzed te annak súlyát,
hogy áldoztam érted? Gyermeket,
még magamat is.....
Szeretsz te, ha keserves utakon
jutok hozzád el,hogy napodat
jobbá tegyem....
Babusgassam sebeidet, vélt
sérelmeid,léha világod?
Saját magadnak te vagy magad!
Nárcisztikus hiúságodban
leszakad a te általad kreált fals
eged!
Szeretsz te néha engem rajtad
kívül....
Tükrödben homályos alak kutat!

 

 

(még nem tudtam, hogy igen

ma már tudom, de késő...)

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Montázs

Próza

Álmodom és, az eső kint zuhog. A kezed a kezemben, de milyen hideg.
Álmodok egy régi ébredést mikor még rossz, lehettem veled szutykos sallangok közt,
a kicsi szobádban forró párnákon. Nem kell már a dal, nem hallgatom többé…
Rabságodból kiszabadítlak most. Sírhatok, röhögjön bárki a fejemet, majd lehajtom.
Csókjaiddal majd eltűnök a messzibe hol nem nem lépnek utánam a fáradt szavak.

Verekedtem érted, csiri-biri emberekkel de, te nem láttad! Eltűnttel! Már csak a lomha álmokban veszekszem veled.... Sírok látod? Érted zokogok itt a halálom küszöbén.
Miért? Miért nem vagy most itt? Ölelkezem a halállal és félek......
Sírok mindenki csak röhög.
Megfizetek most mindenért. De jó lenne röhögve újra az utcákon kóborolni veled!
Ezt csak én tudom! Mert én tudom milyen volt még nélküled. De jó is volt veled!
Szerelmem voltál, mikor nem láttalak....
A szerelmem voltál és mindig a szerelmem, maradsz!
Szeretve leszel, ha álmomba kuporodva mellém térdelsz érces éjeken.....
Velem maradsz a halálhörgésemben, a kínjaim hegyén.
Mikor az angyalok és ördögök kísértenek.
Ott leszel a kórházi tű beszúrásánál.
Álmodom, tudom! De, olyan jó veled! Nem akarlak engedni! Fázom nagyon hideg van!
Ha tudnád milyen jó, lenne fázni veled. De kár hogy már nem lehet.

Látod? Hogy örvénylenek a képek bennem? Mint egy régi film, amit a mozi is ki dob.
De én őrzöm, lehet nem sokat ér...... A foszlott kis táskámban is elfér.
Az esőcseppek is ránk simulnak.....

Fura montázs szemtelen a név. Sírok látod? És mindenki csak röhög.
De nekem nem kell más, én mást már nem szerethetek.
Én eldobok mindent, nem kell senki!
Csak te, aki kell még nekem!
Rab vagy de én felszabadítlak majd magammal téged.
Eljátsszuk majd hogyan élünk egy szép napon.
Verekedtem érted a hülye emberekkel.
Megaláztak az egyenruhás hóhérok elviseltem.
A nevedet kiabáltam.

„Miért nem vagy itt?” „Miért nem segítesz most?” Én sírtam és mindenki csak röhögött.
Mint még mindig…
Csak kopott álmaimban panaszkodom neked halálom hörgése közben.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Torkolattűz......


Óh, te Isten, mit kibírtam én,
amióta a sárba taszítottál.
Reménykedve vártalak,
lidércfényes éjszakákon
mikor lopva nézett be
az ablakomon a nap sugara is.
Mikor kisértettek a démonok,
- a sok léhaság -
Vártam Urielt, a Kerubot talán,
felszállhattam volna szekerére.
De ott maradtam hányszor jaj,
Istenem, mondd, miért teszel a
nyakamba súlyos kereszteket?
visszabújnék magamba, de régóta
nem találom magam sehol.
Óh, Istenem, mi vár még rám...
Feladom, legyen hát!
Lehajtom mélyre a fejem én,
nem akarok látni semmit már.
Legyen hát, haljak meg!
S a nyakamban a kereszt
aranyként tündököl, fehér selyem,
mely arcomra omlik szemfedőként.
Édes Istenem, mit kibírtam már,
- de többé nem fogok! -
Meghalok hajnalban, s a testem
elhagyott kesztyűként hever
a fű között.
Nem félek, csak várom, hátha szólsz,
-Leányom én szeretlek-
Hiába várok.
Ott kint torkolattűzben golyó,
a szívemet darabokra nyesi.
Óh, Istenem!
Indulásra kész vagyok, nyakamba
veszem fehér selymemet.
Mindjárt ott leszek, jön a fény,
szólít egy lágy hang.
Megérkeztem, már nem félek...

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Neked, a máról....


Döntened kell,
lassan,.........
tudom a kétely mi,
most öledbe ült.
A tegnapok örült,
táncként cikázva járnak,
- benned. -
Lennék most gyerek hogy,
anyatejem magamba szívva,
megnyugodjak,
- nálad. -
De nem lehet!
Nem szólok, bár tudom,
kínt csókol a ma,
a szádra, s én veled,
szenvedek még a,
szerepemet játszom,
a konok dac,
- mögött. -
Lesz, ami lesz elfogadom.
Erős vagyok még!
Nem láthatod még hogy,
lassan roppanok meg!
D,e holnap már,....
mindegy!
Tajtékot keverünk a,
mai napnak palettáján.
Nem láthatod hogy,
mennyire szenvedek,
- veled. -
Halkan síró a hegedű,
a szívem.
Nem tudhatod azt,
csak - holnap! -
Sírt tegnap az ég!
Én már készen állok!....

 

(még nem tudtam, hogy nem soká útnak indulsz majd...)

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

....lennék most!

 

Tomboló ököl,
- vad áradat,
tájfun mi pusztít,
...vagy szív,,
- mely hasad,
...ölnék most,
kegyetlenü,bután,
amiben nincsen,
- gondolat!
...Csata,
- ami majd,
...győzelmemről,
üvöltve kántálja,
- a titkomat.
Vándorrá válnék,
a rettegésnek,
- fokán.
.....Katana a,
- kezedben,
igazságot osztva.
- Halál ének,
....bűnben,
- foganva,
vagy halkan síró,
- magány.
Bölcs zarándok,
az életed útján.
- De nem, nem!
Fantom leszek én,
akit nem érsz utól,
......többet soha!

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Pihenj csak szívem....

 

Pihenj csak szívem,
már elnehezültél,
úgysem érdekel téged
már semmi...
belopódzott hozzád a
szürkület lehelete.
Majd én elringatlak,
többet nem érinthet
senki meg....
ne félj,
nem zavarhatják
álmodat...
csitt, csitt, szívem...
nehéz a kolonc, amit
cibál ez az ökölnyi
kicsi izom...
Majd ügyelek rád a
toronyban odafent...
ne keresd már mire
nem lelhetsz soha...
a sós cseppeket is köpd ki,
magadból...
sok volt a csata s
annak zaja, vad viharok,
őrült áradat...
dúdolok neked altatót, hogy
nyugodt legyen gyönge álmod.
Szétszagattad magad...
bevonlak hát betonnal, akkor
majd nem hatolhat rajtad át
soha senki...
díszítenek a sallangok s az
ostoba morál...
pihenj csak szívem majd én,
álmodom helyetted is...

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

figyel szívemen a csend,
morénák őrlik lelkem...
gyilokra fogtam konok
érzelmeim, hiszen ezek is
mihaszna kacattá váltak,
égessétek meg, ócska tűzifák.
Szemeim elé jeges fátylat
vonok. Pár percre meghalok
minden nap, s a kínoknak
virágai beporozzák az
erény cirádás szirmait.
Virradatkor majd lehetsz
magad kioltója.
S ha kell, pengékkel vigyázd!
A testet ne szenteld meg
Istenem! Hamvait szórd szét,
békét így nyerhet aztán
a lélek...
néha még pislog szívemen
a csend, s a morénák kövei
táncukat lejtik lelkem
tompa sikolyán
...

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

széljegyzet.....


Ne keresd többé házadban
a holnapokat.......
Nem csenget rajta be
senki. Néha a postás
keresgéli málladozó
ajtón a réztábládat.
S a rongyos lábtörlő
alatt az idő szétmarta a
kulcsokat...
Mint óriási fogak egy
kemény falatba, beletörik
a zárba...
Hasztalan lett minden
igyekezet...
Árverésre kerültek, zöld
színű emlékek. Így az
érték elértéktelenedett.
Szemöldökfára
széljegyzetként ezt rótták:
A tulajdonos nem ismert...

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Dimenziók között....


Csavarogtam már eleget,
körbejártam eget, földet, vizet
és mocsaras ingoványt.
Miért legyek puha bársony,
ha az éjsötétje nem varázsol
angyalok közé.
Magam járom retúr utam
kiürült szívvel,
s mihaszna zsebbel.
Vénülő időm meghajlik,
s a zsaluk alatt besurran
mint hívatlan vendég.
Minek legyek puha bársony,
ha az egyre terülő
durva posztó,
mindenkire áldást szór.
Miért dúdoljak halk szonátát,
süket fülnek, ugyan már.
Ég is, föld is kiköpött
már, jó ideje…
Világoknak makacs,
büszke, csavargója ki,
egy ajtón sem surranhat át.
Eltemettem barátokat,
kiket hívtak sötét árnyak.
Szeretve fogadtam el útjukat.
Istenem, Te látod,
hogy hiányoznak.
Igaz barátom az óta sincs,
egyik zónában sem.
Hiába csúszkálok már ide-oda
a kesze-kuszán fura,
sok dimenzió között…

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

betűk....


Kitakarva magad, most
ölelkezel a csillagokkal,
hogy avas takaródat elásd.
S hagytál meg nem született
fiadnak pár betűt. Ne félj,
mert benne égsz, mint egy
örökmécses az Oltár előtt.
Fagyos hajnalokon visszatérsz,
ilyenkor pajzsod is megpihen.
Arcodon is kisimul a borosta,
mikor ott ülsz az ágyam végén.
Sistergős csended itt hagyod,
aztán tovatűnsz a harmatos
kékséggel egy távoli tájra.
Bennem szögezted le palástod.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Üzenet


Nem ébredek már szívesen;
a kábulat sem old fel,
úgy érzem.
Én indultam, és Te érkeztél,
mindent, mindent elvittél.
-Hiányzol!
Sikítanék most, ha bírnék,
de hangom ráforr most is torkomra!
Kopott konyhakövön terülnek
szét a szavaid, mint az
árnyék. -Nagyon hiányzol!
Adjon az ég szép álmokat neked.
Itt maradsz bennem örökségnek,
azt hiszem.
-De hiányzol!
Nem büntess ilyen kegyetlenül!
-Még hiányzol!
Lehet megsimogatnád most fejem
S mondanád: -maradj velem....
- Kérlek adj feloldozást nekem!
- Úgy hiányzol!
-Nagyon hiányzol!
Térdemre feküdtek a percek,
mint egy koporsó már örökre!
- Még várlak!
- Úgy hiányzol!
- Mindig hiányzol!

(Bajnoknak)

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Kábulatban

 

...
Szállok az idővel,
szembe a széllel,
csúfolódhatnak az angyalok...
Mindig rád lelek én,
szárnyaimmal messzeségbe érek,
nem húz vissza
semmi tőled...
Esküszöm, hogy
mosolyogsz még rám....
Hiába öltött más maszkot az éj,
beleolvadsz karomba,
mint rég...
Még ha a földön is vagyok,
de hozzád érek, hisz itt maradt
vágyad karomban.
Esküszöm, hogy
mosolyogsz még rám...
Dühöm hidd el már akkor enyhült,
hidd el csak mennem kellett,
de veled voltam
minden percben.
Esküszöm, hogy
mosolyogsz még rám...
Beleolvadsz karomba,
mint rég, mert szeretlek...
Esküszöm, hogy
mosolyogsz majd rám...
Ott vagyok minden percben...
Esküszöm, hogy velem vagy
minden percben...

(Bajnoknak)

 

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

gettó...


A postás errefelé
drága vendég.
Szegények várják az
olcsó pénzt.
Szatyrukban éhes álom
szendereg unottan,
foltos olajszag szalad
az utcákban.
Italra, porra költik a
feladott könnyüket:
minek álmodni ha itt
jár a kísértet?
Aszott hajnalokon kutat
néhány alak a buszon.
Tisztesség, becsület: itt
már régen nem ez a bér,
csak néznek fásultan,
magukba, egymásra:
holnap mit vigyenek be
a zálogba?
Karikát vagy kísérőt,
egyre megy.
A gyerek holnap is majd
kenyérért könyörög....

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Bíborba öltöztettél..Bíborba öltöztettél,
az azúrkék színeket
zsebembe dugtam, félek
a keleti szél ellopná.
Szerelmed keresztjét
vonszolom...
Nehéz kőként merülök,
egyre mélyebbre, és már
nem tudom ki vagyok.
Utánad megyek, lüktet
bennem éjjel-nappal.
Csúfos csendek pengetik
bennem a dalt.
Üvöltenék, de senkit sem
érdekel. Bíborban maradok.
Így hagytál itt engem.
Maradok kereszthordozód.
Istenem, ha vagy, miért, miért,
gyűlölsz ennyire?
A csend marad csak velem...

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Hajnali álom....


...
Hajnalban rózsa nyílik,
szívemen bársony szírmai
ölelik át szemeimet,
ahol puha álmok fészkelnek.
Szelíden messzire libbenek
velük, még vagyok, még vagy.
Kedves szellő simogatja
viharvert arcomat.
A tájban megfogannak szép
kincseim, s álmomat már
gyönyörű hegedű kíséri.
Belebújok e létbe, majd a
reggel könnyet csal szemembe....
lám, hát megérkeztem én csavargó,
lelkem...

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

.....fókuszban.......vaknak minek a
.....napfény?
...holtnak miért kell
......étek?
...gödörbe hogy érkezik
......kavics?
...hangnak minek már
......betű?
...kenyérből nem kér
......éhező?
...zenét nem hallja
......süket?
...gondolatot nem kér
....zakkant tudat?
...madár nem szereti
.....az eget?
...könny nem ismeri a
.....szemet?
...látnok nem láthat
.....víziót?
...van hogy fókuszban
...az ego....

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Csak egy halk zene...Az utcákat róttam egyre,
levegőt kért már szívem.
Valahonnan halk zene
szűrődött az éjjeli csendbe,
dúdolni kezdtem, nem is
tudom miért. Mellemben nagyot
lökött a válasz.
"A mi dalunk" volt, a kettőnké,
azonnal elém terült az arcod.
Újra láttam, ahogy vered a
dobod. - A zene volt mindened,
s a magzat, akit magamból
téptem ki, mint egy véres
cafatot. Kicsiny szája talán,
hangtalan sikoltott....
Már nem szülhetek neked!
Esdekelve vágytál rá...
De te nem vagy többé...
nem kél ki bennem sem magod.
Közben, valahonnan...
"csak egy halk zene szólt"

 

(Bajnokomak)

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Gyilkos jelölt....


Megölt bennem mindent az
idő acél keze.
Maradni nincs miért, menni
nincs hova..................
Hamut szórok fejemre, ajtók
nyílnak, és csapódnak be........
"Dögölj meg" - szól egy hang.
Igen, talán azt kéne!
Itt marad egy gúnyos kacaj,
pengéje szívet hasít...........
Maradok önjelölt gyilkos még
egy ideig....................

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Talán meghallod.....


Úgy szeretnék szállni a széllel,
magamban békét keresve, a távoli
messzeséggel, mindent hátra
hagyni, s maradni kedves bolondnak.
A csendben hallatva hangomat
szeretnék adni, csak adni,és többé
nem kérdezni, elfogadni, mit a sors,
elém vetett. Mostoha kínokat feledni,
új útra lépve, a régit temetni.
Hitem szebb bástyára emelni.
Talán démonjaim is köddé válnának,
nem őrölnék szívemet minden nap.
Úgy szeretnék ember maradni.
Nem egy imbolygó kísértet, ki nem
találja magát a rengetegben.
Szeretnék szabad lenni, bilincseim
szemétre hajítani. Szeretnék még
szeretni, s a széllel boldogan
repülni.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Karjaid közt..

Mikor karod magadhoz zárt,
csókjaiddal testem minden
porcikáját becézgetted,
ölemben vad vágy őrjöngött,
növekvő szerelmed magamba
fogadtam s bennem voltál,
egészen... halk sikolyaimat,
elnyelted, mint kedves éhező
az édes étkét.
Ujjaid édes érintése
gyönyörű dallamot csalt elő
testem hangszerén.
S míg te játszottál rajtam
szelíden, én karjaid közt
tomboltam, mint a vulkán.
S combjaim szorosan
köréd zárultak. De szabadulni
te sem akartál. Édes csókod
még számban érzem.
Pillantásod engem fürkészett.
Szemeidben magam láttam,
hangoddal összeforrtam,
S a testünk egy ütemre,
táncolt, melyben a világ
mindensége lelt otthont.
Gyönyörű szerelmed örökre,
bennem marad. S kósza éjeken
veled táncolok újra.Feledni
téged hogy is lehetne, mikor
te varázsoltál el. Szálltam,
repültem veled a gyönyörű kéjbe...
Szerelmem veled marad, és az
én lángom is neked lobog,örökre...

Bajnoknak

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Hazatérek...

Majd talán nem soká,
én is hazatérek.
S mikor belépek az
ajtón, leteszem
nyomorom az asztalra
dísznek. Nem kérdem
többé, hogy miért süt
a nap, vagy a hold az
arcomon miért terül el.
Köztem, s a lét között
a csend feszül majd meg.
Nem lesz már több kérdés,
s választ sem várok.
Szívemet bedobozolom, hogy
ne törje többé ketté senki.
Ha hazatérek,
az ajtómon névtábla sem
lesz. Nem fog ismerni senki.
Teát főzök majd esténként,
s a meleg ital kortyolása
közben majd magamra fogok
emlékezni csendben....
Barátaim, ha megmaradnak,
szeretetükkel simogatják
arcom mély barázdáit, s
játszunk egy-egy partit
az élet ostoba bábjaival.
Kis házamon majd a
szalmatető fénylőn sugárzik,
s a messzi távolból mindenki
gyönyörködhet benne.
Senkitől nem sajnálom majd,
ha egyszer hazatérek, s
végre feledem a kín virágait.
Mert kertemben csak vadvirágok
nyílnak nekem.....
Ha majd egyszer hazatérek.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Amikor eljöttek...Hajnal volt, talán négy óra lehetett.
A vendégágy kivetett magából,
pedig könnyű voltam benne.
Kiültem a teraszra a virágok közé.
Olyan szép volt a hajnal, mint egy
rózsaszín bársonytakaró…
Egyszer csak csilingelő nevetést
hallottam, de nem láttam ki az…
Aztán behunytam a szemem és
szívtam magamba a hajnal minden
gyöngyszemét. Mikor kinyitottam
a szemem, ott álltak, igen ott álltak
az angyalok, meghaltam biztos...
A nagy fenét! - találta ki gondolatom
az egyik. Eljöttünk hozzád, mert
kíváncsiak voltunk rád. Írtál már
rólunk. Lehetne kérni belőle?
- Hát persze. - Nektek ne adnék?
Vigyétek csak, amit akartok.
- Kérsz valamit cserébe?
Csilingelve kacagtak. - Lehet?
Persze! - Mit szeretnél?
- Én? - Igen? - Repülni, szállni!
- Azt nagyon szeretnék…
- Akkor rajta! Indulás!
Hónom alá nyúltak, és felemeltek...
És repültünk, szálltunk, fent az
azúr legelőkön. Tudod, olyan
béke volt ott, semmi sem fájt.
Most minden szép volt, s az
ég magába fogadott, mint a mező,
a virágokat. Nem tudom mennyi
idő is telt el. Nekem egy percnek
tűnt, de mindegy is...
Aztán hipp-hopp, visszahoztak,
s Ők tovarepültek, én pedig
megrészegülve ültem még a
virágok közt, s minden olyan
szép volt, - mikor eljöttek az
- Angyalok -

Veszprém.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Ha találkoztok apámmal..........


Ha találkoztok apámmal….

Mondjátok, meg neki jól vagyok,
nincs hiányom semmiben.
boldog vagyok, szeretnek az,
„emberek” ne tudja meg soha,
hogy koldus vagyok s, mennyit
éhezem, ne fájjon értem szíve,
fájdalmaim miatt…………….
Azt se tudja soha meg, hogy már,
régóta nem futok a réten.
Ha találkoztok apámmal majd,
mondjátok neki el a szerencse,
rám mosolyog minden percben.
Ne szakadjon ketté szíve értem.
Mondjátok csak neki milyen jól
vagyok, had örüljön drága szíve,
az édesapámnak, ha találkoztok vele….

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Nap-nap után..
.........
Utálom a délutánokat,
mint saját magam…
Eladtam a lelkemet
régen Lucifernek,s
áldomást ittunk rá
véremmel, szélmalom
harcot vívok nap-nap
után énemmel, hol lelek
megnyugvást, egy kővé
vált szívvel, nincs egy
talpalatnyi hely sem,
ami várna rám, nincs
menekvés magam elől,
csonka testben a pokol,
- őröl -

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

...úgy teszek, mintha élnék.......

....
Nem számolom a napokat,
jó ideje
hömpölyögnek
előttem
utánam, mint egy
orvlövész, de
távcsöves puskából
a töltény kifogyott,
nem baj............
az a lényeg, hogy
tudom ott van.
S a mindennapok
ködében kuporodva,
várok a néma üres
éjszakában úgy, mint
egy kóbor lélek.
Olyan fáradt vagyok,
egyik kábulatból
a másikba zuhanok.
Elszakadt a függöny
zsinórja.

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Minden egyszerű..


Ülök a peron szélén s
az életem vonatai
száguldoznak előttem.
Minden oly egyszerű,
csak ne dögölj bele!
Na látod már? Ez így
gömbölyű...
Annyi vonatra szálltam
fel már, számát sem
tudom, állomások, új
peronok, sínek, sikolyok.
A megmaradt a robogásnak
vágtái itt csücsülnek,
mellettem. Volt sok jó,
kijutott bűzből is.
Érdekes a kép a lencsén,
minden oly egyszerű....

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

Minden egyszerű..


Ülök a peron szélén s
az életem vonatai
száguldoznak előttem.
Minden oly egyszerű,
csak ne dögölj bele!
Na látod már? Ez így
gömbölyű...
Annyi vonatra szálltam
fel már, számát sem
tudom, állomások, új
peronok, sínek, sikolyok.
A megmaradt a robogásnak
vágtái itt csücsülnek,
mellettem. Volt sok jó,
kijutott bűzből is.
Érdekes a kép a lencsén,
minden oly egyszerű....

gubanc

gubanc képe
gubanc
Offline
Csatlakozott: 2009/02/07

....elengedlek....

...indulj, elengedlek,
halk orgona szólammal
kísérje utadat az
angyalok serege......
Majd behunyom szemeim,
mikre a harmat permete,
száll rá..............
Ne lásd, hogy fáj,
indulj hát, vár már fönt
a fény s helyettem...
átkarol majd a mindenség
minden szépsége kedvesem.
De szeretni foglak örökre,
hárfa zene mellett én majd
gondolatban rácsókolom
kezedre lelkem, megköszönöm,
hogy voltál nekem, arcod éle
ott díszeleg szívemben.....
Indulj kedvesem, ne nézz
vissza ide, pihenj meg hát
békével..................
- Elengedlek -
- KEDVESEM -
-
INDULJ! -

(Bajnoknak)

gubanc

Legújabb irodalmak

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Irodalom Aranyfüst Sonkoly Éva 12 2014/08/13 - 15:21 2014/08/31 - 16:44
Irodalom Mérleg Németh Anikó Kö... 10 2014/08/26 - 14:17 2014/08/31 - 12:33
Irodalom Szerelem-tűz... barnabyy 4 2014/08/25 - 18:36 2014/08/30 - 10:58
Irodalom Irtsuk ki ! Katona Béla György 2 2014/08/28 - 11:10 2014/08/30 - 10:49
Irodalom EMLÉKEZEM tamiska 15 2014/08/02 - 09:10 2014/08/29 - 15:34
Irodalom A pipacs zsuska 12 2014/05/08 - 21:40 2014/08/28 - 18:53
Irodalom Emlékezni kell! zsuska 14 2014/06/08 - 18:14 2014/08/28 - 18:51
Irodalom ujjgyakorlat zsuska 14 2014/05/10 - 15:01 2014/08/28 - 18:49
Irodalom Otthon Katona Béla György 1 2014/08/27 - 16:08 2014/08/28 - 07:11
Irodalom Szívhangok Gemini 4 2014/08/27 - 11:24 2014/08/28 - 07:09
Irodalom épület és gondolatok a képek Katona Béla György 3 2014/08/19 - 22:59 2014/08/26 - 23:18
Irodalom Meghalt Farkinca Katona Béla György 3 2014/08/25 - 17:05 2014/08/26 - 23:06
Irodalom Abeuntibus (Búcsúzó) Németh Anikó Kö... 11 2014/08/11 - 09:17 2014/08/25 - 22:25
Irodalom Pillanat Németh Anikó Kö... 5 2014/08/13 - 10:41 2014/08/25 - 22:22
Irodalom Szex Németh Anikó Kö... 5 2014/08/19 - 18:10 2014/08/25 - 22:19

Legújabb hangzóanyagok

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Audió Karinthy Frigyes Előszó Petz Teri 1 2008/07/20 - 18:56 2008/07/20 - 19:35

Legújabb fórumtémák

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Fórumtéma Megszűnt pályázat Markovics Anita 2019/12/31 - 13:41 2019/12/31 - 13:41
Fórumtéma Klapek Gabriella hímezve festő, énekes, zeneszerző prayer 2 2016/11/28 - 12:48 2018/03/31 - 00:43
Fórumtéma 2017. AKÍK Művészeti Pályázat prayer 2016/12/28 - 19:03 2016/12/28 - 19:03
Fórumtéma 2016 évi rendezvények capek 17 2016/01/14 - 11:27 2016/08/07 - 16:47
Fórumtéma CINKEfészek Antológia 6. Szt. Mártonnak ajánlva prayer 14 2016/04/17 - 18:06 2016/07/17 - 12:32
Fórumtéma CINKE klub Gyöngyivel prayer 20 2015/04/17 - 21:42 2016/07/09 - 14:15
Fórumtéma Cinke színdarab Emeraude 1 2016/04/25 - 09:38 2016/04/27 - 08:51
Fórumtéma Szent Márton évforduló pályázat prayer 5 2014/09/28 - 09:49 2016/03/01 - 22:47
Fórumtéma Ötletek, és a megvalósítás. prayer 164 2010/02/05 - 20:51 2016/02/02 - 14:28
Fórumtéma Aktuális pályázatok zsuska 177 2013/02/06 - 11:01 2016/01/26 - 12:16

Legújabb rendezvények

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Rendezvény Tavaszi Varázs Fesztivál capek 2019/03/29 - 11:00 2019/04/12 - 12:06
Rendezvény Húsvéti nyusziles az Origó-Házban capek 2019/04/18 - 12:00 2019/04/12 - 12:02
Rendezvény Vidám farsang capek 2019/02/28 - 16:00 2019/03/14 - 12:11
Rendezvény CINKÉK a nagyvilágban - Lélekmorzsák capek 2019/02/22 - 17:00 2019/03/14 - 11:54
Rendezvény Versek Istenről, Hazáról, Szerelemről... capek 2019/01/24 - 16:00 2019/01/16 - 21:40