Jelzálogjog ( 3 / 4 )

Sztolár Miklós képe

Nina.

Ez a napja is úgy zárult, mint a többi. A lány elment, ő pedig, mint az utóbbi hónapokban oly sokszor, most is egyedül maradt az épületben. Táskájába tette vekkerét, gondosan bezárta a kettős ajtót, majd a kamerák kereszttüzében elindult a kijárat felé. Odaköszönt az éjszakai portásnak, aki távozása után a bekapcsolta a bejárati riasztót. Mikor kilépett az utcára, végképp magára maradt.

Évek óta egyedül élt. Féltve őrzött függetlensége, előbb magánnyá, majd kínzó egyedüllétté változott. Néha-néha megjelent a "tőzsdén", de egy idő után elege lett az "adok-veszek"- ből, ő keresett valakit. Ekkor találkozott Ninával.

A téren, ahol áthaladt, már az összes utcalány ismerte, bár soha egyikükkel sem ment el. Szerettek vele beszélgetni, jó hallgató volt. Nina már távolról észrevette.

- Szia ! – kiáltotta, és elindult felé.

A téren éppen kihalt volt, sem strici, sem kuncsaft nem volt a közelben.

- Sziasztok. - köszöntötte őket a férfi.

A sarkon elegáns, ezüstszürke gépkocsi fordult be. Lépésben haladt a lányok előtt. Ninánál lassított, de a benne ülő férfi látván, hogy a lány nem figyel rá, továbbindult.

- Gyere, mára végeztem. - hívta Nina barátját.

- Összetéveszt valakivel, egyébként sincs pénzem. - válaszolta a férfi.

- Hát, az nagy hiba. – nevetett rá a lány – Na, gyere.

Elnevették magukat.

- Ez a Nina meghülyült... - hallatszott a háttérből.

Mikor a férfi először ment át a téren, sejtelme sem volt arról, hogy hol jár. Ninát egyedül találta, odalépett hozzá, és megszólította. A lány nagyon meglepődött az udvarias hangon, de rögtön tisztázta a félreértést, és bemondta a napi árat. Erről a kis közjátékról csak ők ketten tudtak.

- Hogy vagy ? - kérdezte a férfi.

Már a tér túlsó oldalán jártak, Nina belekarolt a férfiba. Idegen szemlélő meg nem mondta volna, hogy a lány néhány perce még a kocsisoron volt. Nina hallgatott a férfi tudta, hogy még mindig ugyanaz a kérdés foglalkozatja.

- Nina, rajtad nincs jelzálogjog.

- Csak eladtam magam.

A férfi megkeményedett.

- Az nem számít. Az a lényeg, hogy nincs rajtad jelzálogjog. Nem zsarolnak, nincs lelkiismeret furdalásod, szabad vagy, mit akarsz még ? A többi csak pénzkérdés.

- Még hogy szabad ? És te ? – kérdezte nevetve Nina, és átölelte a férfit.

Néhány lépés után elnyelte őket a város legszűkebb, egyben legveszélyesebb utcája. A fegyverhasználat aránylag ritka volt, de sebesültet még nem vittek ki innen. A figyelők már hozzászoktak, hogy Ninát időnként egy - az átlagnál magasabb, hosszúléptű, és minimum őrültnek tekinthető - férfi kísérgeti. Amolyan hivatalnokféle. A férfi tudta, hol jár, de egészen a mai napig úgy sétált végig itt Ninával, mintha a város egyik fényesen kivilágított sugárútján lenne. A Momentum Társaság képviselőjével folytatott egyoldalú beszélgetése óta sajátos szemüvegen át látott mindent, ami ebben a különös városban történt.

Mikor kiértek az utcából, a lány felfigyelt rá, hogy a férfi már percek óta hallgat. A padokat és a játszótér hintáit megvilágító Hold most eltűnt egy pillanatra, sötétség borult a parkra. Nina barátjához simult. A férfi megállította, és magához húzta, ennél többet nem tudott mondani.

- Mi a baj ? - kérdezte halkan a lány.

A férfi elengedte a Ninát, és tovább ment.

- Hosszú... - válaszolta nagy sokára egy kavicsot rugdosva, de gondolt egyet és hangot váltott - Tulajdonképpen röviden is lehet fogalmazni. Gyáva vagyok, ennyi az egész.

Nina hallgatott, megérezte, hogy a férfi nagy bajban van.

A hivatal új arca.

Másnap reggel munkába menet megállt az üvegtorony előtt. Szobájában a takarítónő éppen a hamutartót helyezte el gondosan íróasztalán. Az üvegtáblák ragyogtak a tisztaságtól.

A korai időpont ellenére már vártak a hivatalnok érkezésére. Az ügyfél egy kopaszodó úr volt, amolyan régi vágású úriember, öltönyben, nyakkendővel, kalappal az egyik, finom faragású sétapálcával a másik kezében, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Csak a könyökvédő hiányzott róla.

A hivatalnok köszöntötte, és sietős mozdulatokkal kinyitotta irodája ajtaját. A szobában már szólt a telefon. Az íróasztalhoz lépett és felkapta a kagylót.

- Jelzálogjegyzési Hivatal. Jó reggelt kívánok.

- Jó reggelt magának is. Bocsásson meg, hogy zavarom. - hallatszott a telefonból egy lassú, kimért, ismerős férfihang - Tegnap este már beszéltünk, bizonyára nem felejtett el. Az ajtó előtt ülő kopaszodó úr érdekében kérjük a segítségét. Előre is köszönjük. Nyugodjon meg, mi semmit sem felejtünk, se jót, se rosszat. Efelől biztos lehet. Viszonthallásra.

- Viszonthallásra - válaszolta gépiesen a hivatalnok. A kagylóból, ami a kezében maradt, halk kattanás hallatszott.

Lassú mozdulattal helyére tette a telefonkagylót. Az üvegfalhoz ugrott, keresett valamit tekintetével, de az arcnélküli metropolisz minden kérdésére megtagadta a választ. Ekkor vette észre, hogy még mindig kabátban van. Levette kabátját, és kilépett a folyósóra.

- Tessék befáradni. - invitálta a hivatalnok ügyfelét.

A kopaszodó úr felállt és a hivatalnok előtt belépett az irodába. A hivatalnok hellyel kínálta, majd leült az íróasztal túlsó oldalán.

- Kérem szépen, - kezdte az úr – kaptam Önöktől egy végzést. – mondta, és felmutatott egy papírlapot. - Idézem: "Különös veszélyességükre való tekintettel elrendelem Nevezett összes fellelhető szabad gondolatának zárolását, mellékbüntetésként Nevezettet meghatározatlan időre eltiltom minden kedvelt tevékenységétől, úgy, mint,...". És így tovább.

Lélegzetvételnyi szünet után folytatta. Hangján az iróniának még az árnyalata sem érződött, minden szavát nyugodtan, indulatmentesen mondta, felháborodása azonban még visszafogottsága ellenére is érezhető volt.

- Én már semmin sem csodálkozom, ismerem az Önök tévedhetetlenségét, valamint precizitását is. Mégis megkérdezném, nem lehet, hogy ezúttal kivételesen tévedésről van szó ?

- Szabad megnéznem ?

Az úr a hivatalnok kezébe adta a magával hozott iratot. A hivatalnok szemével végigfutotta az írást, és a lap alján meglátta aláírásának tökéletes másolatát.

Az ügyfél csodálkozva figyelte a hivatalnokot, aki szemlátomást izgatott lett, de gyorsan összeszedte magát.

- Meg kell Önt nyugtatnom, egészen biztos, hogy hivatali tévedés történt. Ezért szíves elnézését és bocsánatát kérjük.

- Gondolja, hogy ennyi elég ?!

- Nem, tudom, hogy ez nem elég. Az ügyet mindenképpen kivizsgáljuk, ehhez azonban szükségünk van a végzésre, természetesen erről átvételi elismervényt adok.

A hivatalnok kiállította, és átadta az átvételi elismervényt ügyfelének. Mindketten elindultak az ajtó felé. Az ügyfél megtorpant.

- Másolat nem lenne megfelelő ? Nagyon rossz tapasztalataim vannak az efféle ügyekben.

- Ebben az esetben nem, a kivizsgáláshoz az eredeti példány szükséges.

Az ügyfél után a hivatalnok is kiment irodájából. Felment a következő emeletre, és bekopogott a lift melletti ajtón. Miután kiszóltak az irodából, belépett. Zömök, szürketekintetű férfi fogadta. Gondosan becsukta maga mögött a kettős ajtót. Úgy nézett a kezében szorongatott végzésre, mintha saját halálos ítélete lenne a kezében.

- Hallgatlak. - mondta segítőkészen a szürketekintetű.

Mosolyában volt valami atyáskodó. A hivatalnok kollégája elé tartotta a végzést.

- Ezt nem én írtam alá - mondta nyomatékosan.

Úgy tűnt neki, hogy a szürketekintetű rezzenéstelen arcán árnyék fut végig.

- Tudom. - jelentette ki a szürketekintetű.

Gyors pillantást vetett a végzésre, majd hátradőlt a karosszékben.

- Ez az én írásom - állapította meg, mintha csak annyit mondott volna: "Igen, ez a kalap fekete."

Látván, hogy a férfi szólni sem tud a döbbenettől, hozzáfűzte:

- Nálunk előfordul az ilyesmi. Ha bármi kifogásod van, fordulj nyugodtan a főnökhöz.

A férfi még mindig hallgatott. A szürketekintetű folytatta eszmefuttatását.

- De miért is tennéd, te nem vagy egy besúgó típus...

- "Mint például te." - tette hozzá gondolatban a férfi.

- Mint például én. - folytatta a szürketekintetű.

A szürke szemek hirtelen élni kezdtek.

- Nekem ez az életem - mondta szenvedélyesen, egy pillanatra megfeledkezve magáról, de gyorsan visszazökkent a szerepébe - Jó, ha nem felejted el, hogy erősek vagyunk.

- Ha ilyen erősek vagytok, akkor mi szükségetek van rám ? - kérdezett maga számára is váratlanul a férfi.

A szürketekintetű elgondolkozott, majd mosolyogva, barátságos arccal a férfi felé fordult.

- Semmi. Ne ringasd magad abban az illúzióban, hogy pótolhatatlan vagy. Persze nagyra becsüljük az állhatatosságodat, de pótolhatatlan ember nincs, mint az köztudott.

- Nincsenek illúzióim. - mondta a férfi mintegy sajátmagának.

Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. A beszélgetés mindössze néhány másodpercig tartott.

- Az ügyfeled halott. - fordult a szürketekintetű a férfihoz. Azt hiszem, mindent megbeszéltünk.

A férfi visszatért irodájába. Az üresen maradt karosszéket nézte, ahol egy órája még a kopaszodó úr ült. Egy perc múlva újra megszólalt a telefon.

- Halló. - szólt bele a hivatalnok.

- Úgy látom, kissé megviselte a dolog ... - hallatszott a telefonkagylóból.

A férfi a telefonáló szavába vágott.

- Hagyja ezt. Ki a következő ?

- Egy mozifőnök. Nagyon ügyes legyen, mert esze az van, csak egy kicsit sokat képzel magáról...

Folyt. köv...

prayer képe
prayer
Offline
Csatlakozott: 2008/06/30

Micsoda genszter világ van arra felé!..
Izgalmas az írásod, az már egyszer szent!

prayer

Sztolár Miklós képe
Sztolár Miklós
Offline
Csatlakozott: 2008/07/19

Amikor itt tartottam, már én is sejtettem.Mosoly

Legújabb irodalmak

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Irodalom Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat / Weder Erinnerung noch Magie toni 2021/05/17 - 09:34 2021/05/17 - 09:34
Irodalom József Attila: Lázadó Krisztus / Rebellierende Christus toni 2021/05/16 - 08:45 2021/05/16 - 08:45
Irodalom Jókai Mór: Mi hát az igaz hazafiság / Also was ist das wahre Patriotismus toni 2021/05/15 - 09:30 2021/05/15 - 09:30
Irodalom Vörösmarty Mihály: Szózat / Aufruf toni 2021/05/13 - 08:19 2021/05/13 - 08:19
Irodalom Radnóti Miklós: Tétova óda / Zögerliche Ode toni 2021/05/11 - 09:03 2021/05/11 - 09:03
Irodalom Petőfi Sándor: Nézek, nézek kifelé / Ich schaue, schaue nach aussen toni 2021/05/10 - 09:50 2021/05/10 - 09:50
Irodalom Bakonyi Károly: A Tisza-füzesben / In der Theiss Weid toni 2021/05/08 - 10:32 2021/05/08 - 10:32
Irodalom Tóth Árpád: Olykor éjjel / Manchmal nachts toni 2021/05/03 - 23:46 2021/05/03 - 23:46
Irodalom Arany János: Családi kör / Familienkreis toni 2021/05/02 - 00:14 2021/05/02 - 00:14
Irodalom Sajó Sándor: A honti erdőben / Im Wald von Honti toni 2021/05/01 - 00:34 2021/05/01 - 00:34
Irodalom Arany János: Szondi két apródja / Die zwei Pagen von Szondi toni 2021/04/28 - 09:01 2021/04/28 - 09:01
Irodalom Krüzselyi Erzsébet: Idaál / Ideal toni 2021/04/25 - 15:19 2021/04/25 - 15:19
Irodalom Arany János: A Walesi bárdok / Die Barden von Wales toni 2021/04/23 - 08:47 2021/04/23 - 08:47
Irodalom Radnóti Miklós: Tajtékos ég / Schaumiger Himmel toni 2021/04/21 - 08:21 2021/04/21 - 08:21
Irodalom Reményik Sándor: Hová / Wohin toni 2021/04/18 - 10:06 2021/04/18 - 10:06

Legújabb hangzóanyagok

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Audió Tompos Lilla: Karácsony ambrusa 2019/12/23 - 21:34 2019/12/23 - 21:34
Audió Kék mezőben Góth László 2019/12/14 - 05:58 2019/12/14 - 05:58
Audió Szabó Melinda: Októberi látomás ambrusa 2019/10/12 - 19:26 2019/10/12 - 19:26
Audió Kelvin: Angyalka ambrusa 2019/01/15 - 22:18 2019/01/15 - 22:18
Audió Visszatekintő: Karácsony Pécsett 1918-ban ambrusa 2019/01/02 - 12:54 2019/01/02 - 12:54

Legújabb fórumtémák

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Fórumtéma Megszűnt pályázat Markovics Anita 2019/12/31 - 13:41 2019/12/31 - 13:41
Fórumtéma Klapek Gabriella hímezve festő, énekes, zeneszerző prayer 2 2016/11/28 - 12:48 2018/03/31 - 00:43
Fórumtéma 2017. AKÍK Művészeti Pályázat prayer 2016/12/28 - 19:03 2016/12/28 - 19:03
Fórumtéma 2016 évi rendezvények capek 17 2016/01/14 - 11:27 2016/08/07 - 16:47
Fórumtéma CINKEfészek Antológia 6. Szt. Mártonnak ajánlva prayer 14 2016/04/17 - 18:06 2016/07/17 - 12:32
Fórumtéma CINKE klub Gyöngyivel prayer 20 2015/04/17 - 21:42 2016/07/09 - 14:15
Fórumtéma Cinke színdarab Emeraude 1 2016/04/25 - 09:38 2016/04/27 - 08:51
Fórumtéma Szent Márton évforduló pályázat prayer 5 2014/09/28 - 09:49 2016/03/01 - 22:47
Fórumtéma Ötletek, és a megvalósítás. prayer 164 2010/02/05 - 20:51 2016/02/02 - 14:28
Fórumtéma Aktuális pályázatok zsuska 177 2013/02/06 - 11:01 2016/01/26 - 12:16

Legújabb rendezvények

Típus Cím Szerző Válaszok Létrehozva Utolsó hozzászólássorrend változtatása
Rendezvény Tavaszi Varázs Fesztivál capek 2019/03/29 - 11:00 2019/04/12 - 12:06
Rendezvény Húsvéti nyusziles az Origó-Házban capek 2019/04/18 - 12:00 2019/04/12 - 12:02
Rendezvény Vidám farsang capek 2019/02/28 - 16:00 2019/03/14 - 12:11
Rendezvény CINKÉK a nagyvilágban - Lélekmorzsák capek 2019/02/22 - 17:00 2019/03/14 - 11:54
Rendezvény Versek Istenről, Hazáról, Szerelemről... capek 2019/01/24 - 16:00 2019/01/16 - 21:40